İnsanlar Neden Dine İhtiyaç Duyar?

İnsanlar Neden Dine İhtiyaç Duyar?

İnsanoğlu var oluşundan beri manevi bir güce ihtiyaç duymuştur. Bu manevi güç, bilinenin dışında ve erişilmez olmalıdır. Toplu halde yaşamanın getirdiği belli başlı kuralların kolay uygulanabilmesi için, otoritenin de otoritesi; güçlünün en güçlüsü olan bir varlık olması gerekmektedir. O güçlü varlık, insanın zorda olduğu zamanlarda onu görmeli, ona yardım etmeli, her söylediğini duymalıdır. Bu manevi ihtiyaç çok eski çağlardan beri var olduğuna göre, demek ki olması gereken bir şeydir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İnanmak insanları başıboş davranmaktan alı koyar. Sadece bir otoriteye göre yönetilen insanlar, otoritenin onları görmediği yerlerde yanlış şeyler yapabilirler; ama Tanrı kavramı varsa, daha dikkatli davranırlar. Vicdan her insanda olmadığı için Tanrı korkusu insanları belli ölçüde hatalardan alıkoyabilir… Koca bir kainatın sadece insan gücünden oluşması imkânsız olduğuna göre, bir yaratıcının varlığı mutlaka olmalıdır. Semavi Dinlerden önce, insanlar inanma ihtiyaçlarını farklı nesnelerle karşılamışlardır.

 

Öyle ki; dağlara, tepelere, kendi yaptıkları heykellere, bazı hayvanlara, ağaçlara tapınmışlardır. Tapınaklar, mabetler yapmışlardır. Tanrı olarak tapındıkları nesnelere kurbanlar göndermişlerdir. Çok tanrıcılıktan tek Tanrı Dinine geçmek kutsal kitaplar sayesinde olmuştur. Sadece Türklerde tek Tanrı inancı o dönemlerde de mevcuttur. Din öyle önemli bir kavram olmuştur ki, farklı din ve mezheplerden insanlar birbirleriyle asırlardır savaşmışlardır; savaşmaya da devam edeceklerdir.

Din anlayışı savaşlar için değil; beraberlik içinde yaşamak için olmalıdır diyebilmeyi çok isterdim. Kutsal kitapların yanlış yorumlanmış olması belki durumu bu hale getirmiş olabilir. Din kavramının, fazlası da azı da zararlıdır. Devletlerin anayasaları gibi dinlerinde kuralları vardır. İnsanlar, mensubu oldukları dinin kurallarına göre yaşamaya ve ibadet etmeye çalışırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.