İnsanı insan yapan nitelikler

İnsanı insan yapan nitelikler

Allah’ın değer ve kıymet vererek yaratmış olduğu insanlar diğer canlı varlıklardan üstün tutulmuştur. Bu üstünlüğümüzün getirmiş olduğu farklı görev ve sorumluluklarımız bulunur. İnsanın doğasında yaradılışta bulunan iyi ve kötü kavramlar yer alır. Kişi yaşadığı süreçte çevresinden, ailesinden etkilenerek ve kendi kişisel tercihleri ile iyi veya kötü tercihlerde bulunur. İnsanın içinde bulunduğu yaşam şartlarına uyumlu olarak yapmış olduğu hal ve hareketler ve olaylara karşı tepkiler onu insan yapan özellikleridir. Doğuştan bizlere verilmiş olan insan yapısı içerisinde var olan ve evrensel olarak kabul edilen duygu ve düşünceler bulunur. İnsanın karakter yapısı ve huyları birbirinden farklı olmakla beraber dünya içerisindeki herhangi bir kıtada yer alan her insanın ortak olarak kabul edilen ve onu insan yapan nitelikleri doğuştan gelen özellikleridir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bizim diğer canlılardan farkımızı oluşturan hareketlerimiz, aklımızı kullanma yeteneğimiz, duygularımızı ifade ediş biçimimiz oldukça önemlidir. İnsanların birbirleriyle yardımlaşması herhangi bir konu hakkında karar alınırken fikir birliği yapılması insan olmasından kaynaklı olarak gelen özellikleridir. İnsanı insan yapan ve onu diğer canlı varlıklardan ayıran bir de merhameti vardır. Merhametiyle ve aklı ile olaylara yaklaşım tarzı ve kişisel anlamda olayları ve kişileri değerlendirmesi yine bu özelliklerini kullanması ile gerçekleşir. Biz bu şekilde ancak adaletli olabiliriz. İnsanın adalet duygusunu kaybetmemesi başkalarına karşı haksızlık yapma gibi bir durumu ortadan kaldırır ve insani özelliğini ortaya çıkarır.

Bir cevap yazın