İnsan ve Çevre Konu Anlatımı 4. Sınıf Fen Bilgisi

ÇEVRE:Canlı ve cansız varlıkların bir arada yaşadığı,birbirleriyle etkileşim içinde oldukları ortama çevre denir.

İnsanlar çevreyi en çok etkileyen canlılardır.

*Toplu halde yaşayan insanlar şehirler köyler kurarlar.

*Ulaşım amacıyla yollar ve köprüler yaparlar.

*Yaşamak için gerekli olan ürünleri fabrikalarda üretirler.

*Madenleri,bitkileri,hayvanları tüketirler.(Göl ve deniz canlılarını avlarlar,ormanları keserek yakacak ve hammadde üretirler.)

ÇEVREKİRLİLİĞİ: Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması sonucu çevrede oluşan sorunlara çevre sorunları denir.

Çevre kirlenirse doğal denge bozulur.Hava kirlenir.Sular ve toprak kirlenir.Kirlilikten etkilenen bitki ve hayvan türleri yok olabilir.Ormanlar yok oldukça çevre çölleşir.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ 3’e ayrılır:

1-Hava Kirliliği 2-Su Kirliliği 3-Toprak Kirliliği

Bunların yanında;Gürültü Kirliliği,Işık Kirliliği,Radyoaktif Kirlilik de doğal çevreyi etkiler.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

1-Hızlı Nüfus Artışı:Dünya nüfusu hızla artmaktadır.Artan insan sayısıyla hava,su ve toprak da çok kirlenmektedir.

2-Plansız Sanayileşme:Düzensiz yapılan fabrikalar çöplerini,atıklarını,baca gazlarını doğaya salarak çevreyi hızla kirletir.

3-Sağlıksız Kentleşme:Hızlı nüfus artışı ve köylülerin şehre göç etmesiyle artan insan sayısına yetecek planlı konut yapılamamıştır .Bunun sonucu gecekondular yaygınlaşmıştır.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ

HAVA KİRLİLİĞİ:Dünya üzerindeki her yıl milyonlarca insan kirli havanın neden olduğu hastalıklardan can vermektedir.Akciğer hastalıkları,astım ve bronşit ve kanser bunlardan bazılarıdır.

Hava kirliliği ayrıca küresel ısınmaya neden olmaktadır.Atmosferdeki zehirli gazlar sıcaklığın artmasına neden olmaktadır.Bunun sonucunda çölleşme başlar ve bazı hayvan ve bitki türleri yok olur.

SU KİRLİLİĞİ: İçme suyunun kirlenmesi,hastalıklara ve toplu ölümlere neden olmaktadır.Kirlenen sulardaki balık ve diğer deniz canlıları tüketerek sağlığımız tehlikeye sokarız.Kolera,sarılık,dizanteri gibi salgın hastalıklar kirli sulardan bulaşır.

TOPRAK KİRLİLİĞİ:Toprağa karışan pil atıkları,kimyasal maddeler,aşırı ve yanlış gübreleme topraktan bitkilere geçer.Bu yolla insan vücuduna geçerek hastalıklara neden olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.