İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  FEVZİPAŞA İLKOKULU İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 4/A SINIFI 1. DÖNEM 1.YAZILSI             11.11.2015

İNSAN OLMAK

       İnsanı tanımlamak oldukça güç olmakla birlikte onu diğer canlılardan ayıran bazı özellikleri sıralanabilir:

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

       İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır. Bu özelliği ile karar verir, tercih yapar, soru sorar, merak eder, şüphe duyar. İnsan alet yapan ve kullanan bir varlıktır. Yaptığı aletlerle yaşamını kolaylaştırır. İnsan eğitilebilir bir varlıktır. Bu sayede bilgi edinir ve beceri geliştirir. İnsanın bilgi edinmesi ve beceri geliştirebilmesi için eğitime ihtiyacı vardır.

       İnsan tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır. Geçmişine bakar ders çıkarır ve geleceğine yön verir.

       İnsan toplumsal bir varlıktır. Yaşamak için diğer insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacını karşılamak üzere hayvanlardan farklı olarak diğer insanlarla bir araya gelir ve düzenleyici bir kurum olan devleti kurar. İnsan aynı zamanda birlikte yaşamayı kolaylaştırmak için kurallar koyar ve kendisi de bu kurallara uyar. İnsan duygusal yanı olan bir varlıktır. Gülebilmek, ağlayabilmek, eğlenebilmek, mizah sahibi olmak insana özgü niteliklerdir. İnsan duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla ifade eder. Bu yollardan birisi de sanattır. İnsan sanat sayesinde düşüncelerini daha etkili bir şekilde anlatabilmektedir.

        İnsanın fiziksel özellikleri, dini, milliyeti, ırkı, cinsiyeti, yaşadığı yer vb. insanı insan yapan ayırt edici özellikler değildir.

Aşağıdaki  4(dört) soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.(4×5=20 puan)

 

 • İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz?
 1. A) Akıllı olması B) Merak etmesi      C)  Ses çıkarması        D) Soru sorması

 

 • İnsanın tarihi olması ve geçmişini bilmesi ona nasıl bir fayda sağlar?
 1. Doğar B) Büyür                     C) Okula gider        D) Geleceğine yön verir

           

 • İnsanların bir arada yaşamasının amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
 1. Devlet kurar B)  Eğlenir                  C) Kurallar koyar        D) Kurallara uyar

 

 • İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Fiziksel özellikleri         B)Milliyeti                  C)Düşünmesi              D)Yaşadığı yer

 

 • Haklarınıza kendi yaşamınızdan en az 4 örnek veriniz?  (10 puan)      

 

 1)…………………………………2)……………………………………..3)…………………………………..4)…………………………

(İnsanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilmez ve devredilemez haklarına “İnsan Hakkı” denir.)

7) Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir? (5 Puan)                  

 1. A) Beslenme                    B)  Barınma            
 2. C) Düşünce ve İnanç         D)  Kanunlara uymama

8)İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir? (5 Puan)                

 1. A. Su İhtiyacı
 2. Yaşlanmak
 3. Dinlenmek                 
 4.   Akıl ve vicdan sahibi olmak

9)İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? (5 Puan)                

 1.      Soluk alıp verme                                       
 2.    Soğuk havada titremek
 3.        Sıcakta terleme                                        
 4.    D.    Doğru ile yanlışı ayırt eder

10) Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak iyi ve doğru davranış olur? (5 Puan)                

 1. nefret-zararlı               B. çirkin-yanlış-                       C. zulüm-düşmanlık            D. adalet-kardeşlik

11)İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre ;akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar? (5 Puan)                

 1. İnsanların yararına çalışır
 2. Yaşlılara ve engellilere yardım eder.
 3. Fakir ve kimsesizlere yardım eder.          
 4. Çıkarı için yalan söyler               

12)Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak kötü ve yanlış davranış olur? (5 Puan)                

 1. sevgi-faydalı-         B. güzel-doğru                     C.  nefret-zararlı                D . değerli-adalet

 

14)İnsan nedir? (5 Puan)                

………………………………………………………………………………………

15)  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına(D) yanlış olanların başına (Y) yazınız. (2×10=20 puan)

1   Çocukların aileleriyle ya da onlara en iyi bakacak kişilerle yaşama hakkı vardır.
2   Çocukların oyun hakları vardır.
3   Çocukların ücretsiz eğitim hakları vardır.
4   Çocuklar ucuz emek gücü veya asker olarak kullanılabilirler.
5   Para vererek hak alabiliriz.
6   Zengin insanların daha fazla hakları vardır.
7   Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir.
8   Bazen ödevlerimizi yapmama hakkımız vardır.
9   Temel haklarımız doğuştan elde ettiğimiz haklardır.           
10   Derslerde söz almadan konuşma hakkımız vardır.

“İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016” için 4 yanıt

Bir cevap yazın