İnsan doğasının kötü olduğu ile ilgili bir metin.

İnsan doğasının kötü olduğu ile ilgili bir metin..

İnsanın doğasında iyilik kavramı da kötülük kavramı da bulunur. Bu duygular ile doğan çocuk iyiliğe meyleden bir fıtrata sahip olsa da içinde kötü örnekler gördüğünde o yöne meyledecek duyguları doğuştan barındırır.

İnsan iki zıt kavramlar birliğinin beraberce görüldüğü varlıktır. Bu yüzden seçim hakkı da verilerek önüne sunulmuş bir hayatı yaşar.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Eğer kötü bir örnek ile yetişirse doğasındaki kötülük ortaya çıkar. Ne zaman ki bu yönüne meyli artar ve sorun görmezse bu hal onu çepeçevre kuşatır.

Düşünelim ki; çocuk ailesinden sigara içildiğini gördüğü bir ortamda var oluyor. Çok normal olarak gördüğü sigara arkadaş çevresinde de popüler hale geliyor. Ve bu dış etkenlerden dolayı doğasında iyilik bulunan bu kişi, doğasındaki kötülüğe meyledip küçük yaşlarda sigara içmeye başlayabiliyor.

 

Ya da insanda var olan bir kötü özellik kıskançlıktır. Doğasında var olan bu özellikten dolayı küçükken arkadaşları ile oyuncaklarını paylaşmak istemeyen çocuk, büyüyüp erişkin olduğunda da okulda veya işyerinde sırf kıskandığı için insanlara zarar verecek bir hal içine girebiliyor. Bazen bir söz ile bazen eylemle karşı tarafı üzebiliyor ve ona kötülükte bulunabiliyor.

Bazen insan cimri olabiliyor. Bu da doğasında bulunan bir kötü özellik olarak özellikle etrafındakileri olumsuz yönde etkileyebiliyor. Cimri olan kişi bazen öyle bir duruma geliyor ki; yanında biri zor bir durumdan dolayı kıvranacak hale gelse ve ona yardım etmeye imkanı olsa elini uzatmıyor. İnsan sadece maddi açıdan değil manevi açıdan da cimri olabilir. Sevgi, saygı, hoşgörü, yardım etme gibi kavramların da cimrisi olma hastalığına düşebiliyor. Bu da kişinin doğasındaki kötü yönüne meyletmesi sonucu gittikçe büyüyen bir duruma gelebiliyor.

Bir cevap yazın