İngiltere niçin Rusya’nın Doğu Akdeniz’e inmesini engellemek istemiş olabilir?

İngiltere niçin Rusya’nın Doğu Akdeniz’e inmesini engellemek istemiş olabilir?

II. Viyana Kuşatması’nın ardından kurulan Kutsal İttifak’a Rusya’nın da katılması Osmanlı’da Rusya’ya olan bakışı değişmişti. 17. yy içinde gittikçe güçlenen ve palazlanan Rusya’yı hala ikinci sınıf devlet gözüyle bakan Osmanlı, bu gelişme sonrasında onu büyük devletlerden birisi olarak görmeye başlamış ve yeri geldiğinde de Osmanlı Devleti için en büyük tehditi oluşturan devlet olmuştur. Yayılmacı bir politika izleyen ve bu doğrultuda hedefler koymuş olan Rusya’nın hakimiyetini genişletmek istediği sahanın çoğu Osmanlı Devleti’nin topraklarıydı. Kendi çıkarları için Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunan İngiltere, bu bölgede güçlü bir devletin hüküm sürmesini istemezdi. Bunun yerine, zayıflamış ve kontrol altında tutulabilecek bir Osmanlı Devleti’nin varlığı kolayına ve işin gelmekteydi.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Aynı zamanda güçlenen Rusya’nın, İngiltere’nin en önemli sömürgelerinden birisi olan Hindistan’a yakınlığı ve Osmanlı’nın zayıflığından yararlanıp sıcak denizlere inerek kendisinin sömürgelere gidecek yolları kapatabilme ihtimalinin olması İngiltere’yi Rusya konusunda tedbir almaya zorlamıştı. Her ne kadar İngiltere Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü özellikle de Rusya’ya karşı koruma politikasını takip etse de Mora İsyanı süresince Yunan bağımsızlık hareketini desteklemiştir. İngiltere’yi bu politikaya iten durum ise bu bağımsızlık hareketi sırasında Yunan halkını etkileyip hareket başarıya ulaşınca Rusların bu bölgede nüfuz elde etmesinden çekinmişlerdir. Yunanlar desteklenerek Rusya’nın etkisi altına girmesi engellenmiş ve Rusların Doğu Akdeniz’e inebileceği en kısa yollardan birisi bu sayede kapanmıştır.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın