İngilizce Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Kolay)

Örnek Soru:

B) Boşlukları “CAN—CAN’T — COULD–COULDN’T” ile doldurun ve resimlerle cümleleri eşleştirin.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

1) I ……… play basketball well 3 years ago

2) My grandfather ……………run because he is old.

3) When I was young I……………………car

4) My brother…………………football because he is 5 years old.

5) My teacher…………….speak English but he………………….speak French

6) Mr. John …………………run fast when he was 18 years old

7) My sister…………………ride bike when she was in village

 

Tıkla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir