İlk yazılı belgelerimiz olan Göktürk Kitabelerinden günümüze kadar dilimiz çok çeşitli sebeplerle gelişme ve yayılma göstermiştir.

İlk yazılı belgelerimiz olan Göktürk Kitabelerinden günümüze kadar dilimiz çok çeşitli sebeplerle gelişme ve yayılma göstermiştir. Bunun sebepleri neler olabilir?

Dünya dilleri arasında önemli bir yere sahip olan Türkçe’nin gelişim ve değişim süreci uzun yıllara yayılmış komplike bir süreçtir. Bu değişim ve gelişime neden olan bir çok etken vardır. Ayrıca bu gelişim ve değişim dönemleri tarihi olarak kategorilere ayrılmıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

1-Eski Türkçe Dönemi (6-13. yüzyıllar arası)

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

2-Orta Türkçe Dönemi (15-20. yüzyıllar arası)

3-Yeni Türkçe Dönemi (15-20. yüzyıllar arası)

4-Modern Türkçe Dönemi (20.yüzyıldan itibaren)

Ayrılan kategorilerden bahsettik. Ancak vurgulamak gereken asıl konu ; bu değişim ve gelişimlerde etkili olan faktörlerdir. Türk dilinin ortaya çıkmasından sonra, 12. ve 13. yüzyılda gelişmeler ve değişmeler hızlanmıştır. Bu değişimde Türklerin, Orta Asya’dan kuzeye ve batıya doğru yayılarak yeni kültür merkezleri kurmaları etkili olmuştur. Bu gelişim ve değişimler sonucunda  Eski Türkçe dönemi sonlanmış, bir tanesi Kuzey-Doğu diğeri Batı Türkçesi olmak üzere iki yeni kol ortaya çıkmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere coğrafi özelliklerin değişimi,kültürel özelliklerin değişimi ve diğer milletlerle olan iletişimler,gelişme ve değişmelerde etkili olmuştur. 15. yüzyıldan sonra Kuzey-Doğu Türkçesi adı altında toplanan iki kol farklılaşarak,  Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Türkçesi ise Hazar’ın güneyinden batıya yayılan Türk topluluklarının yazı dili olarak 13. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır.

Dilimizde oluşan bu dallanma, farklılaşma ve gelişmelere neden olan faktörler çok farklı başlıklar altında toplanabilir. Ancak temel faktörleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Kültür Etkisi
  • Coğrafya Etkisi
  • Dinin Dile Etkisi
  • Teknolojinin Dile Etkisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.