İlk Türk devletlerindeki gelir kaynakları nelerdir?

İlk Türk devletlerindeki gelir kaynakları nelerdir?

 

Bulundukları yerin yeryüzü şekilleri ve iklimi tarih boyunca devletlerin ekonomik yapılarının belirlenmesinde etkili olmuştur. İnsanların içinde bulundukları coğrafya yaşam şekillerini ve ekonomik anlayışlarını şekillendirir. İlk Türk devletlerinde de yaşadıkları yerin coğrafi özellikleri, ekonomik yaşantılarında belirleyici unsur olmuştur. İlk Türk devletlerinde geniş bozkırlar ve konargöçer yaşam hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Özellikle at ve koyun yetiştiriciliği gelişmiştir. Konargöçer yaşamda su ihtiyacı için konakladıkları akarsu kenarlarında yetiştirdikleri buğday, arpa, çavdar, darı, yulaf gibi ürünler tarımı geliştirmiştir. Tarım için kullandıkları suyu taşımak için de su kanalları inşa etmişlerdir. Ayrıca avcılıkla elde ettikleri, kürkleri kıymetli hayvanlarda önemli gelir kaynağı sağlamıştır. Önemli gelir kaynakları arasında madencilik de vardır.

 

Demircilik konusunda oldukça gelişmişlerdir. Türkler demirden kendi silahlarını yaptıkları gibi fazlasını ihraç da etmişlerdir. Uygurlarla birlikte yerleşik hayata geçilmesinin ardından da ticaret geçim kaynakları arasına girmiştir. İpek Yolu ve kürk yolu ilk Türk devletlerinin gelir kaynaklarının arasında önemli rol oynamıştır. İpek yolunda kâğıt, cam, çini ve ipek; kürk yolunda ise sansar, kunduz, tilki, samur gibi hayvanların kürklerinin ticareti yapılmıştır.  Ticaret yolları diğer devletlerle olan ilişkilerde de belirleyici rol oynamıştır. Özellikle ipek yolunu ele geçirme mücadelesi Çin ile olan ilişkilerin temelini oluşturur. Ticarette takas usulü kullanılmıştır. Uygurlar döneminde böz ( mühürlü kumaş), kuanpoyu ve sekizinci yüzyıldan sonra çav( kağıt para) kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.