III. Selim’in, devletin bütün müesseselerinde düzenleme yapmak istemesinin nedenleri neler olabilir?

III. Selim’in, devletin bütün müesseselerinde düzenleme yapmak istemesinin nedenleri neler olabilir?

III. Selim tahta çıktığında yenileşme hareketlerine başlamıştır. Nizam-ı Cedid adlı orduyu kuran padişah, Avrupai tarzda bir ordu kurmayı amaçlamıştır ancak Nizam-ı Cedid askeri alanda sınırlı kalmaz ve onun bütün alanlarda yaptığı yenilikleri adlandıran bir kavramdır. Onun bu yenilik hareketlerini idareye de yaymak istemesinin sebebinin sadece tek bir alanda yapılacak yeniliklerin yeterli olmayacağını düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Askeri olarak çağdaşlaşan bir orduya, eskide kalmış bir bakış açısıyla devam eden idari kurumların ayak uydurması mümkün olmayacaktı. Bu nedenle tam anlamıyla yenileşmek gerekmekteydi.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bu yeniliklerin hayata geçirilip benimsenmesiyle beraber, devletin eski gücüne ve itibarına ulaştırılacağına inanılmaktaydı. Islahatların başarıya ulaşması için de örnek alınan Avrupa’nın bütün hatlarıyla iyi öğrenilip tanınması gerektiğini düşünmekteydi. Yapılan yeniliklerle Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya ilim, sanat, ticaret, medeniyet gibi alanlarda Avrupa’ya yetişmiş bir devlet olması amaçlanmıştır. III. Selim, kendisinden önce girişilen yenilik hareketlerinin sınırlı alanlarda kaldığını görmüş ve özellikle de dış ilişkiler konusunda önemli adımlar atmıştır. İlk daimi elçiliklerin onun padişahlığı döneminde kurulmuş olduğunu bilmekteyiz. Onun yenilik hareketlerinde Avrupa esintileri oldukça fazladır ve onun dönemiyle birlikte Batılılaşma hızlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.