İçinde bulunduğunuz yıla ait takvimi inceleyiniz.

İçinde bulunduğunuz yıla ait takvimi inceleyiniz. Hangi ayların, kaç gün olduğunu söyleyiniz.

İçinde bulunduğumuz 2019 yılı, 12 ay 365 günden ibarettir.

2019 yılına ait 12 ayın gün sayıları birbirinden farklıdır. Genellikle kimisi 31 gün, kimisi 30 gündür. Sadece Şubat ayı 28 gündür.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Dünyanın Güneş etrafında dönmesi, her 4 yılda bir, toplam gün itibariyle değişiklik gösterir. Bunda da 3 yılı 365 gün 6 saat, 4.yıl ise son 3 yılın saat farklarının (3×6=18 saat) toplamı ve 4.yıldaki 6 saatin toplamıyla birlikte 24 saat 1 güne tekabül ettiğinden, 4.Yılın Şubat ayı sonunda 29 gün olarak takvimlere işlenmekte, bu nedenle de her 4 yılda bir takvim yılı 366 gün olmaktadır.

 

2019 yılında takvimi incelediğimizde ayların gün itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ocak/2019                    = 31 gün

Şubat/2019                   = 28 gün

Mart/2019                    = 31 gün

Nisan/2019                   = 30 gün

Mayıs/2019                  = 31 gün

Haziran/2019               = 30 gün

Temmuz/2019                          = 31 gün

Ağustos/2019              = 31 gün

Eylül/2019                    = 30 gün

Ekim/2019                    = 31 gün

Kasım/2019                  = 30 gün

Aralık/2019                   = 31 gün

Dikkat edersek, sadece Temmuz ve Ağustos ayları ard arda 31 gün çekmektedir. Yıl içinde hiçbir ay bu şekilde birbirini takip etmez.

 

Aslında bunu mevsimlere göre de incelersek:

Kış mevsimi                  : Aralık-Ocak-Şubat

İlkbahar mevsimi         : Mart-Nisan-Mayıs

Yaz mevsimi                 : Haziran-Temmuz-Ağustos

Sonbahar mevsimi      : Eylül-Ekim-Kasım

Ayları olarak geçer.

Ancak;

Mevsimsel olarak ay sayıları eşit olsa da, gün sayılarının aynı olmadığı görülmektedir.

Mevsimler, ekliptik denilen dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin düzlemiyle dünyanın dönme ekseninin yaptığı açı sonucu ortaya çıktığından, dünyanın güneş etrafındaki hareketi sırasında Kuzey ve Güney yarım kürelerin yönelmesi değişir. 21 Marttan 23 Eylüle kadar kuzey yarım küre, güneye göre güneşe daha dönüktür ve daha çok güneş tarafından ısıtılır. Bu durum 23 Eylül-21 Mart arasında tersine döner.

Ülkemizin bulunduğu kuzey yarım küredeki mevsimlere göre gün sayılarının tespitini yaptığımızda:

2019/Kış mevsimi günleri       (Ocak 31, Şubat 28, Mart 20, Aralık, 10 gün) :   89 gün,

2019/İlkbahar mevsimi günleri (Mart 11, Nisan 30, Mayıs 31, Haziran 9)               :              91 gün,

2019/Yaz mevsimi günleri (Haziran 9, Temmuz 31, Ağustos 31, Eylül 22):    93 gün             ,

2019/Sonbahar mevsimi günleri (Eylül 8, Ekim 31, Kasım 30, Aralık 21)  :          90 gün,

Olduğu görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında, ülkemizin bulunduğu kuzey yarım kürede 2019 yılında mevsimlerin gün sayılarının eşit olmadığı ve her mevsimin farklı gün sayısına sahip olduğu; Kış mevsiminin en kısa (89 gün), Yaz mevsiminin ise en uzun (93 gün) mevsim olduğu görülmektedir. Yani, Yaz mevsiminin, Kış mevsiminden 4 gün fazla, İlkbaharın da Sonbahar mevsiminden 1 gün fazla olduğu görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.