Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi örneklerle açıklayınız.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi örneklerle açıklayınız.

 

  • Hatice, kendine evlenme teklifi gönderdiğinde tek başına karar vermez. Amcası Ebu Talip ile istişare ederek karar verir.
  • İlk vahiy geldiğinde ne olduğunu ve ne yapacağını bilemez. Konuyu açıklığa kavuşturmak için Hz.Hatice’nin (ra) amcasının oğlu olan Varaka b. Nevfele giderek onunla istişare eder.
  • Bedir Savaşından sonra alınan esirlere ne yapılması gerektiği konusunda sahabe ile istişare etmiştir.
  • Bedir savaşı sırasında karargahın nereye kurulması gerektiği, su kuyularını ne yapacaklarına dair sorularda sahabesi ile istişare ederek en doğru sonuca ulaşmıştır.
  • Uhud savaşına çıkmadan önce bir rüya görmesine rağmen ashabıyla yaptığı istişareye uyarak savaş taktiği belirlemiştir.
  • Hudeybiye Barışında, Hz. Muhammed ve sahabeleri Kabe’yi ziyaret etmek için yola çıkmışlardı fakat bu yolculuk müşrikler tarafından engellenmiştir. Yaşanan olaylar neticesinde ne yapması gerektiği konusunda Peygamberimiz sahabelerle ve hanımı Ümmü Seleme ile istişare etmiştir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İstişare, bir konuda veya karar verilmesi gereken bir hususta, bilgisi olan kişilere danışmak, alanında uzman olan kişilerin görüşlerine başvurmaya denir. Fikir alışverişinde bulunmak anlamındadır. Günümüzde istişare kelimesi yerine danışma gibi kelimeler kullanılır. Fakat istişare kelimesini tam karşıladığı söylenemez. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) hayatının nerdeyse her alanında istişareye başvurmuştur. Çünkü Ali İmran suresi 159.ayetinde Allah u Teala iş konusunda istişare etmesini emretmiştir. Peygamber Efendimizden (sav) çok sayıda hadis rivayet eden Ebu Hureyre, O’ndan (sav) daha fazla istişare eden kişi görmediğini beyan ederek Hz. Muhammed’in (sav) istişareye verdiği önemi açıklamıştır.

İstişare eden toplulukların işlerinde en doğrusuna kavuşacaklarını ifade eden Hz. Muhammed’in hayatında istişareye dair birçok örnek vardır. Örneklerden bazıları şunlardır:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.