Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam’ı tebliğine müşrikler nasıl tepki göstermişlerdir?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam’ı tebliğine müşrikler nasıl tepki göstermişlerdir? Açıklayınız.

Peygamberimiz, İslam dinini müşriklere tebliğ ettiğinde, ciddi tepki ile karşılaşmıştır. Zira onlar için en kutsal olan şey, putlardı. Put, müşrik inancının en temel temsilcisiydi. Kâbe, put ile doldurulmuştu. Her kabilenin bir putu vardı. Hem dini hem ticari hem idari bir merkez olan Mekke şehrinde, zaman içerisinde, panayırlar kuruluyordu. İnsanlar akın akın Mekke şehrine geliyordu. Kabile reisleri de Darun Nedve adı verilen mekânda toplanıyorlardı. Kurulu bir düzen vardı. Ve İslam bu düzenin köküne dinamit koyuyordu.

İslam dinine tepki, sadece putlar ve alışıla gelen sistemi yok edecek bir inanç sistemi getirmesinden kaynaklanmıyordu. İslam, her tür sınıf ayrımını da ret ediyordu. İnsanların eşit olduğunu söylüyordu. Üstünlüğün ırkla değil takva ile olmasına vurgu yapılıyordu. Mekke şehrinde ayrıcalıklı bir konumda olan bir avuç insan ile kölelerle aynı mertebede olacaklarını kabul edemeyen müşrikler, aşırı tepki göstermişlerdir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Peygamberimiz, Haşim Oğulları kabilesine mensuptu. Haşim Oğulları kabilesi ile husumeti olan bazı kabileler de İslam dinine girmenin Haşim Oğullarının üstünlüğünü kabul etmek manası taşıyacağından ötürü, isyan bayrağını çekmişlerdir. Peygamberimizin doğruluğuna ve dürüstlüğüne bir şey söyleyemeyen cahiliye müşrikleri, yalan söylüyorsun da diyemiyorlardı. Zira O, ömründe hiç yalan söylememiş biriydi. Karşı çıktıkları nokta, okuma yazma bilmemesiydi. Mekke şehrinde itibarlı onca büyük insan varken, ümmi bir insana neden peygamberlik verilir ki diyerek karşı çıkıyorlardı.

Peygamberimiz öldürme ve tüm Müslümanları yok etme düşüncesindelerdi. Arap kabilecilik anlayışından ötürü de bunu bir türlü gerçekleştiremiyorlardı. Anlaştıkları anda da yaşama geçirmeye çalıştılar. Boykot, başlı başına bir zulümdür. Hicret eden Müslümanları, Medine şehrinde dahi rahat bırakmadılar. Her fırsatta adam toplayıp, Medine üstünde savaşa gittiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.