Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmesi ve insanlara değer vermesi ile ilgili hadislerinden örnekler yazınız.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmesi ve insanlara değer vermesi ile ilgili hadislerinden örnekler yazınız.

Peygamber Efendimiz, hak gözetme konusunda oldukça hassas davranıyordu. Zira Hud suresinde Kuran, Onun, emir verildiği üzere dosdoğru olmasını tembihlemişti. İnsanların haklarını gözettiğinden ötürü, daha peygamber olmadan bile insanlar ona güvenmişlerdir. En değerli eşyalarını da hep ona bırakmışlardır. Fakir ve güçsüz insanlar, Mekke ileri gelenleri tarafından haksızlığa uğradığında, hemen koşup ondan yardım istiyorlardı.

Zengin fakir, köle soylu ayrımı yapmayan Efendimiz, insanların haklarını daima gözetmiştir. Mekke cahiliye ortamında bile, insanlar arasında ayrımcılık yapılırken, o, asla buna tevessül etmemiştir. İnsanlar ile insanca ve insan olduğu için muamelede bulunmuştur. Mahzun Oğulları kabilesinden bir kadının yaptığı hırsızlık için aracı olmaya çalışanlara cevabı gayet netti. Hırsızlık yapanın kızı Fatıma dahi olsa aynı muamelede bulunacağını söylemesi, onun hak konusunda ne kadar titiz olduğunu göstermektedir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

İnsanlara, insan olduğu nazarından bakarak değer veren bir peygamberdi.  Köle ile muhatap oluşu ile ileri gelen biri ile konuşması, farklılık göstermeyen bir insandı. Daha peygamberlik gelmeden evvel, Şam ticaret yolunda, Hz. Hatice annemizin kölesi Meysere, Efendimizin insanlara verdiği değeri net bir şekilde ifade etmektedir. Muhatabı ile diyaloğu, insan endeksli olan biridir.

İnsanlara verdiği değeri, muhatabının yüzüne bakarak, ya konuşur ya da dinlerdi. Başka şeylerle ilgilenirken dinliyormuş gibi bir şey yapmazdı. Değer verdiğini, tüm vücudu ile muhatabına dönerek yapardı. Konuştuğu kişi ile sadece başını çevirerek konuşmazdı. Söz verdiği vakit te hem sözüne hem de muhatabına verdiği değerden ötürü, sözünü tutardı. Kendisi ile buluşmak üzere anlaştığı birini, üç gün beklediği rivayet edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.