Hukuk nedir? Kısaca açıklayınız.

Hukuk nedir? Kısaca açıklayınız.

Hukuk toplum düzen içerisinde yaşamasını hedefleyen kurallar bütünüdür. İnsan sosyal bir varlıktır. Yani topluluk halinde yaşamaya doğası gereği mecburdur. Topluluk olarak yaşamanın ise doğurduğu bazı sonuçlar vardır. Çünkü topluluk halinde düzen içerisinde yaşamak kolay değildir. Topluluk içerisinde sorunların doğacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebeple insanlar bir arada yaşayabilmek için toplumsal düzen kuralları belirlemek zorunda kalmışlardır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İnsanlar küçük toplumlar halinde yaşadıklarında bile düzen kurallarına ihtiyaç duyarlar. Ancak küçük topluluklar halinde yaşanan dönemlerde bu kuralların yazılı olmasına gerek yoktur. Bu dönemlerde topluluğa dahil olan her bireyin bildiği ve uymak zorunda oldukları yazılı olmayan kurallar vardır. Ancak insan nüfusu arttıkça topluluklar genişlemiş ve sayıları artmıştır. Bu da toplumsal düzen kurallarının yazılı ve derli toplu bir hale getirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu sebeple de hukuk kuralları ortaya çıkmıştır. Hukuk kurallarının bu şekilde yazılı ve belirgin olması hukukun açık ve bilinebilir olmasına sebep olmaktadır.

Hukuk, koyduğu kurallara uyulmasını sağlamak için de yaptırımlar öngörmektedir. Bu yaptırımlar da tarih boyunca değişkenlik göstermiştir. Günümüzde en ağır ceza özgürlüğün kısıtlanması yani hapis cezalarıdır. Tarihe bakıldığında hapis cezalarının yine görüleceği gibi bunun yanında sürgün ve idam gibi cezalarda görülecektir. Sürgün ve hapis gibi cezalar günümüzde gelişmiş devletlerde görülmemekle birlikte bazı Asya, Afrika ve Kuzey Afrika kıtasında bulunan devletlerde görülebilmektedir.

Hukuk kısaca tanımlanacak olursa, “Hukuk, toplum düzenini sağlamak için yaptırımlar öngören kurallar bütünüdür.” denilebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.