Hititler Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

ANADOLU DA KURULAN UYGARLIKLAR:

1) HİTİTLER 2 ) LİDYALILAR 3) FRİGLER 4) URARTULAR 5) İYONLAR

Hititler ( ETİ )

Size bir bilmecem var çocuklar
Haydi , sor … sor
Çayda kahvaltıda yenir
Acaba nedir ? Nedir ?
Bisküvi denince akla
Tamam şimdi buldum..
Her an onun adı gelir..
Eti… Eti…. Eti….

Anadolu’nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuştur. Başkenti Hattuşaş’tır (Çorum yakınları). Hititlerde devleti, askerî ve dinî yetkileri olan kral yönetirdi. Kralın en önemli yardımcısı TAVANANNA adı verilen kraliçeydi. Kral olmadığı zamanlarda ülkeyi Tavananna yönetirdi.Hititlerde devlet yönetiminde önemli işlerin karara bağlandığı bir meclis bulunmaktaydı. Bu meclise PANKUŞ adı verilirdi. Pankuş meclisi asillerden , zenginlerden ve din adamlarından oluşurdu.

Hititlerde çok tanrılı dine inanılırdı.Bu Anadoluya bu yüzden ‘’Bin tanrılı ülke ‘’ adı verilirdi.
Krallar, tanrılara hesap vermek amacıyla ANAL adı verilen yıllıklar tuttururlardı. Anal yıllıkları tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul edilir. Hititler, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendikleri hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Mısırlılarla Hititler arasında yıllarca süren savaş sonucunda KARDEŞ ANTLAŞMASI İmzalanmıştır (MÖ 1280). Kadeş Antlaşması, insanlık tarihinin ilk yazılı antlaşması olarak bilinir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün emirleriyle kurulan Etibank , bu coğrafyada kurulan ülkeleri unutmayalım, geçmişimize önem verelim ve hatırlayalım diyedir.

“Hititler Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler” için 3 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.