Hikaye ve Testi 2. Sınıf Türkçe

NOT : Aşağıdaki hikayeyi bol bol okuyunuz.

KÜLKEDİSİ
Bir zamanlar güzeller güzeli bir kız varmış. Annesi ölünce babası yeniden evlenmiş. Üvey annesi de ilk evliliğinden olan iki kızıyla birlikte gelip eve yerleşmiş. Bu iki kız, yeni kız kardeşlerinden hiç hoşlanmamışlar. Odasında ne var ne yoksa tavan arasına fırlatıp atmışlar. Ona bir kardeş gibi davranmak şöyle dursun, bütün ev işlerini üzerine yıkmışlar.

Ev işleri bittikten sonra bile kızın, onlarla oturmasına izin verilmiyormuş. Akşamları, mutfakta, sönmekte olan ocağın önünde duruyormuş tek başına, ellerini küllere doğru tutup ısınmaya çalışarak. Bu yüzden üvey kız kardeşleri ona “Külkedisi” adını takmışlar.

Bir gün iki kız kardeşe sarayda verilecek bir balo için davetiye gelmiş. İkisi de heyecandan deliye dönmüşler. Herkes prensin evlenmek istediğini biliyormuş. ‘Bakarsın ikimizden birini seçer, belli mi olur?’ diye düşünmüşler. İki kız kardeş de kendilerini mümkün olduğunca güzelleştirmek için hemen kolları sıvamışlar. Fakat bu biraz zormuş, çünkü Külkedisi’nin aksine bayağı çirkinmiş her ikisi de.

Balo akşamı, üvey kardeşleri gittikten sonra külkedisi mutfakta oturmuş ve için için ağlamaya başlamış.
“Neyin var, neden ağlıyorsun Külkedisi?” diye sormuş bir kadın sesi.
“Ben de baloya gitmek istiyordum,” demiş hıçkırarak Külkedisi.
“Gideceksin öyleyse,” demiş ses. Külkedisi duyduğu sese doğru dönüp bakmış, şaşkınlıktan donakalmış. Güzel bir kadın duruyormuş yanı başında.

“Ben senin peri annenim,” demiş kadın. “Şimdi kaybedecek zamanımız yok! Bana bir balkabağı getir hemen!”

Külkedisi bir balkabağı getirmiş. Peri annesi sihirli değneğiyle dokununca, balkabağı birdenbire altından bir fayton oluvermiş.
“Şimdi de altı fare…” Külkedisi altı fare bulup getirmiş, peri annesi onları hemen ata dönüştürmüş.
“Bir sıçan…” Onu da arabacı yapmış.
“Ve altı kertenkele…” Onları da faytonun arkasında koşacak altı uşağa çevirivermiş.

Nihayet Külkedisi’ne gelmiş sıra. Peri değneğiyle bir dokununca Külkedisi’nin yırtık, pırtık giysileri nefesleri kesecek harika bir elbiseye dönmüşmüş. Ayaklarında bir çift camdan ayakkabı pırıl pırıl parlıyormuş.

“Bir şey var yalnız,” demiş Peri. “Gece yarısına kadar eve dönmelisin. Saat on ikide elbisen tekrar eski giysilerine, faytonun balkabağına, atların fareye dönüşecek. Prensin bunu görmesini istemezsin herhalde? Şimdi git, dilediğince eğlen.”
O gece Külkedisi balonun yıldızı olmuş. Baloya katılan hanımlar -özellikle de iki üvey kız kardeşi-onun elbisesini çok beğenmişler ve terzisinin adını öğrenmek için ona yalvarmışlar.
Beyefendilerin hepsi onunla dans etmek için birbirleriyle yarışmışlar. Prens ise görür görmez ona âşık olmuş! Ve o andan sonra hiç kimseye bu kızla dans etmek için izin verilmemiş.

Saatler saatleri, dakikalar dakikaları kovalamış ve Külkedisi saat tam on ikiyi vuracağı sırada evde olması gerektiğini hatırlamış. “Gitme!” diye seslenmiş prens arkasından, ama Külkedisi bir an bile durmadan koşup oradan uzaklaşmış. Sokağa çaktığında elbisesi tekrar eski elbiselerine dönüşmüş.

Geriye kala kala camdan ayakkabıların bir teki kalmış. Diğer tekini nerede kaybettiğini bilmiyormuş. O gece Külkedisi uyuyana kadar ağlamış. Hayatının bir daha asla o geceki kadar harika olamayacağını düşünüyormuş. Ama bu doğru değilmiş. Ayakkabının diğer tekini sarayın merdivenlerinde bulmuşlar.
Ertesi sabah prens ev ev dolaşıp ayakkabıyı tek tek bütün genç kızlara denetmiş. “Bu ayakkabının dün gece karşılaştığım güzel sahibini bulamazsam yaşayamam,” demiş.
Derken Külkedisi’nin evine gelmiş. Üvey kardeşleri ayakkabıyı denemişler. Olmamış. Ayaklarına girmemiş bile. Prens çok üzgünmüş, çünkü uğramadığı sadece birkaç ev kalmış. Tam oradan ayrılacakken evin hizmetçisi dikkatini çekmiş.

“Hanımefendi,” demiş Prens, Külkedisi’ne, “Bir de siz deneseniz?”
“O mu deneyecek? Ne münasebet!” diye haykırmış üvey kardeşler.
Fakat Prens ısrar etmiş. Külkedisi’nin ne kadar güzel bir kız olduğu gözünden kaçmamış.

Tabii ayakkabı Külkedisi’nin ayağına kalıp gibi oturmuş. Prens diz çöküp Külkedisi’ne evlenme teklif ederken iki üvey kardeşe de öfke ve kıskançlıkla olanları seyretmek kalmış.

Külkedisi prensin teklifini tabii ki kabul etmiş. Ve harika bir düğünle evlenip mutlu mesut yaşamışlar.
1- Üvey annenin kaç tane kızı varmış?

A) Bir tane B) İki tane C) Üç tane

2- Külkedisi’nin, üvey kardeşleri ile arası nasılmış?

A) Birlikte çok mutluymuşlar.
B) Her şeyi birlikte yapmaktan zevk alırlarmış.
C) Üvey kardeşleri ona çok kötü davranıyorlarmış.
3- Üvey kardeşleri neden ona, “Külkedisi” diyorlarmış?

A) Kedilerle külde oynadığı için.
B) Ceplerinde kül taşıdığı için.
C) Hep ocağın başında durup ısındığı için.

4- Üvey kız kardeşler, neden saraydaki baloya gitmek istemişler?

A) Kralı görmek için. B) Prensle evlenmek için. C) Sarayı görmek için.

5- Peri anne, sihir yaparak balkabağını neye dönüştürmüş?

A) Altından faytona B) Güzel bir at arabasına C) Yakışıklı arabacıya
6- Peri anne, Külkedisi’ne hangi uyarıyı yapmış?

A) Sakın dans etme. B) Saat on ikide eve dön C) Hiç kimseyle konuşma.
7- Saraydaki baloda en çok göze çarpan kimmiş?

A) Külkedisi B) Üvey kız kardeşler C) Kral ve karısı

8- Saraydaki baloda hangisi olmamıştır?

A) Prens, Külkedisi’ne hayran olmuş.
B) Külkedisi çok sıkılmış.
C) Beyefendilerin hepsi, Külkedisi ile dans etmek istemiş.
9- Külkedisi, saat on ikide saraydan telaşla çıkarken ne olmuş?

A) Elbisesi yırtılmış
B) Yüzüğünü düşürmüş
C) Ayakkabısının tekini düşürmüş

10- Külkedisi, balodan eve dönünce uyuyana kadar neden ağlamış?

A) Bir daha böyle harika bir gece yaşayamayacağını düşündüğü için.
B) Üvey annesinden ve kız kardeşlerinden korktuğu için.
C) Prensin onu hiç beğenmediğini düşündüğü için.

11- Prens, camdan ayakkabıyı bulunca ne yapmış?
A) Hemen alıp müzeye götürmüş.
B) Ev ev dolaşıp ayakkabının sahibini aramış.
C) Ayakkabıcıya verip kırdırtmış.

12. Üvey kız kardeşler, neden Külkedisi’nin ayakkabıyı denemesini istememişler?

A) Külkedisi’nin hizmetçi ve çirkin olduğunu düşündükleri için.
B) Külkedisi’nin çok büyük ayakları olduğu için.
C) Külkedisi’nin, terbiyesiz ve beceriksiz olduğu için.
13. “peri anne – üvey anne – prens – ayakkabıcı – komutan – üvey kız kardeşler – fare – kertenkele – cam ayakkabı”

Bu masalda yukarıdaki sözcüklerin kaç tanesinden bahsedilmemiştir?

A) 2 B) 3 C) 4
14. Bu masalın esas kahramanları kimlerdir ve olay nerede geçmektedir?

A) Üvey kız kardeşler, prens – Sarayda
B) Peri anne, Külkedisi – Kulübede
C) Külkedisi, prens – Sarayda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.