Hess Yasası Nedir? Açıklayınız.

Hess Yasası Nedir? Açıklayınız.

 

Denge sabiti verilmeyen tepkimelerin denge sabitleri başka tepkimelerde yer alan değerlerden faydalanılarak bulunabilmektedir.

 

  • Bir tepkime tersi yönüne çevrildiğinde yeni oluşan tepkimenin denge sabiti diğer tepkimenin değerinin çarpmaya göre tersi alınarak bulunur. Örnek olarak bir tepkimenin denge sabiti 5 olarak verildiğinde bu tepkimenin tersi yönündeki denge sabiti 1/4 olarak alınmaktadır.
  • Tepkimenin tamamı n katsayısı ile çarpıldığında yeni oluşan tepkimenin denge sabiti önceki tepkimenin denge sabitinin n’inci kuvveti alınarak bulunabilir. Bir tepkimenin denge sabitinin 2 olarak verildiğini varsayarsak, o tepkime 3 ile genişletildiğinde yeni tepkimenin denge sabiti 23 yani 8 olarak bulunur.
  • Denge halinde bulunan bir reaksiyonun tamamı n gibi bir sayıya bölündüğünde yeni tepkimenin denge sabiti önceki denge sabitinin n’inci dereceden kökü alınarak elde edilebilir. Bir tepkimenin denge sabiti 4 olarak verildiğinde her taraf 2 ye bölünürse yeni denge sabiti 2 olarak bulunur.
  • Bir denge tepkimesi iki ya da daha fazla tepkimenin toplanması sonucunda elde edildiğinde yeni tepkimenin denge sabiti diğer tepkimelerin denge sabitlerinin çarpılmasıyla elde edilmektedir. Denge sabitleri 2 ve 5 olarak iki tepkimenin toplamı yeni bir tepkime oluşturduğunda yeni tepkimenin denge sabiti 10 diyebiliriz.
  • Mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısı yavaş olan tepkimeye göre yazılmaktaydı. Denge halinde ise denge bağıntısı sonunda oluşan net tepkimeye göre yazılmaktadır.

 

Yukarıda maddeler halinde verilen tüm kurallar Hess Yasası’nı oluşturmaktadır. Denge sabiti verilmeyen bir tepkimenin denge değeri bilinen diğer tepkimelerden yararlanılarak elde edilebilir. Bu gibi sorularda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise tepkimelerin denkleştirilmesidir. Soruyu çözmeye başlamadan önce tüm tepkimeler denkleştirilmeli ve elde edilen son tepkimelere göre işlem yapılmalıdır. Tepkime denkleştirme sırasında yapılan tüm işlemler denge sabitleri üzerinde de yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.