Herkes kendi istediğini yaparsa ortaya ne tür sorunlar çıkar?

Herkes kendi istediğini yaparsa ortaya ne tür sorunlar çıkar?

Bir toplulukta yaşayan bireylerin muhakkak ki dünya görüşleri ve fikirleri bulunur. Farklı bakış açısına sahip olmamız farklı fikirlerin oluşumuna etki eder. Toplumları ilgilendirecek konularda ortamda dengenin sağlanabilmesi ortak fikir birliğine varılması gerekir. Eğer herkes kendi fikrinin en doğru olduğunu savunur ve uygulamaya çalışırsa o ortamda kaos ve gerginlikler hakim olmaya başlayacaktır. İlerisi için düşünüldüğünde kaos ortamındaki bir millette, çekirdek bir ailede, bir arkadaş grubu da çatışma yaşar ve sonucunda ayrılmalar yaşanır. Bu anlaşmazlık ve ayrıksılıkların giderilebilmesi için çoğunluğun fikirleri kabul edilmeli ve yürürlüğe konmalıdır. Herkes istediğini yapmaya kalkarsa eğer düzensizlik ortaya çıkacaktır. Bir ailede anne-baba ve çocuklar görev tanımları ve sorumlulukları dışında hareket etmeye başlayacaktır.

 

Bu da aile içi düzende karmaşanın yaşanaması ve beraberinde çatışmaların çıkmasına neden olur. Bir devlet için düşünüldüğünde ise o toplumda yaşayan bireyler fikir çatışması yaşayarak ileride toplumsal dengenin yitirilmesine ve dağılmalara neden olabilecektir. Tüm bu olumsuzlukların engellenebilmesi ancak daha demokratik bir anlayışla çözüme kavuşabilir ve toplumsal denge sağlanabilir. Toplumun en küçük ve temel yapı taşı olan aile içi huzur ve güven ancak bu şekilde sağlanabilir. Herkesin başına buyruk hareket ettiği bir düzende aslında toplumsal düzende kalmaz. Savaş, kavga, toplumsal yozlaşma ve en sonunda toplumsal çöküş meydana gelir. Toplum iç dinamizmini yitirir. Kavgacı ve şiddete meyilli bir ortam oluşur. Bunun nedeni ise herkes kendince bir kural koyması ve bunu herkese benimsetmeye çalışmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.