Herhangi bir olay karşısında bütün insanların tepkisi aynı mıdır?

Herhangi bir olay karşısında bütün insanların tepkisi aynı mıdır? Niçin?

Her gün binlerce olay oluyor kimisi kontrol altında kimisi kontrol dışı. Dünya’da ve hayatımızda yaşanan olaylardan etkileniyor. Bunun sonucu olarak bir tepki veriyoruz. Herhangi bir olay olduğunda bütün insanların tepkisi her zaman aynı olmayabilir. Tabiatta her bir varlık nasıl birbirinden farklı ise insanları da birbirinden ayıran yönleri vardır. Dünya’daki bütün insanların dilleri, dinleri, kültürleri, yaşam tarzları birbirlerinden farklıdır. Kişiler arasında bakacak olursak eğitim düzeyleri, hayat tecrübeleri ve sahip oldukları özellikler birbirlerinden çok farklıdır. Kimi insan olaylara duygusal olarak yaklaşırken kimi insan mantık açısından olaylara yaklaşır.  Bu yüzden olaylara bakış açılarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Her bir insanın olaylara karşı yaklaşım eğilimleri farklıdır. Kimi insan çok kolay empati kurabilir, daha farklı çerçevelerden bakabilir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Kimi insan küçük bir perspektiften bakar. İnsanlar arasında bulunan farklılıkların yanında olayların büyüklüğü ve niteliği de önemlidir. Bu durumu da göz önüne aldığımızda verilecek tepkiyi etkileyecek çok önemli faktörlerden biridir. Bu durumda verilen tepkiler birbirlerinden çok farklı olabilir.

Sahip olunan bu farklılıklar bütün insanların aynı tepkiyi vermeyeceği anlamına gelmez. Bütün insanların aynı tepkiyi verdikleri durumlarda vardır.  Bütün dünya üzerinde adalet, barış, kişilerin birbirine saygı duyması gibi sahip olunan ortak değerlerde vardır. Bu değerlerden birine karşı olan bir olayda bütün dünya aynı tepkiyi verebilir. Bu durum aynı resme bakıp kişilerin farklı yorumlamasına çok benzer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.