Her ülküye emekle, çalışmakla erilir. Bahtiyarlık istersen ömür sür didinerek.

Şiirin aşağıdaki dizelerinde anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi yazınız. “Her ülküye emekle, çalışmakla erilir. Bahtiyarlık istersen ömür sür didinerek.”

Ülkü; hedeflediğimiz, olmasını istediğimiz, amaç edindiğimiz, özel bir önem ve değer verdiğimiz olgudur diye özetle tanımlaya biliriz.

Ülkü bireysel de olabilir toplumsal da olabilir. Bireyin yetiştiği aile ortamı, okuduğu okul, içinde bulunduğu mahalle gibi dış etkenlerin tesiriyle beraber iç dünyasındaki yansımaları sonucunda kendine has değer yargıları, ideali kısaca ülküsü belirir. Bireyin artık duygu ve hareketleri ülküsüne ulaşmak olur. Toplumlar içinde diğer toplumlarla etkileşimi, yaşadığı coğrafyası, inançları, savaşları gibi tesirlerle kendine has ülküsü olur. Toplumlarda ülküsüne ermek ister.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Fert olarak veya toplum olarak ülküsüne ulaşmak için gayret gösterir. Ülkü elbette ki kendisine gelmeyecektir. Ülküye fert veya toplum ulaşmaya, ermeye çalışacaktır. Emek, gayret, çaba, ter olmadan hedeflenen ülküye ulaşılamaz. Zaten zahmetsiz ulaşılacak ülküde ülkü değildir. Maddi ve manevi elden gelen tüm gayretle, azimle, sabırlılık göstererek hedefe varılır.

 

Bahtiyar; mutlu, şansı ve bahtı açık olan diye tanımlaya biliriz. Didinmek; yorulma bilmeden, elden gelen gayretle çalışmak diye tanımlaya biliriz.

Bahtiyar olmak isteyen; ister birey ister toplum çok çalışarak, uzun yıllar da sürse de bıkmadan, usanmadan, büyük özverilerle, kısaca didinerek emek harcayan bunu elde edebilecektir. Ülküsüne eren bahtiyar olmuş demektir. Ülküsüne giden yolda gösterilen her türlü gayret fert veya toplum için mukaddestir. Şiir dizesinde ülküye emekle, çalışmakla erilir ifadesi kısaca bu şekilde anlatılmıştır diye biliriz yoksa öyle özet bir ifadedir ki bunu açıklamak sayfalar sürebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.