Hayvanlar olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?

Hayvanlar olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?

Canlılar ile cansızların  ilişkileriyle ortaya çıkan ve sürekli olan sistem Ekosistem dir. Bu sistem canlılar arasındaki besin ağını ifade ettiği için oldukça önemlidir. Hayvanlarda ekolojik sistemde etkili bir yerde bulunur. Hayvanların yok olması, olmaması durumunda ekosistemin ve habitatın bozulması kaçınmaz olurdu. Bu etkileşim sağlıksız olduğunda hayvanların etinden ve sütünden beslenen insan sağlığında da bozulmalar meydana gelirdi. Besin zincirine bakıldığında hayvanların ekosistem için oldukça önemli bir yerde olduğu görülmektedir. Habitat ve ekosistem için değerli bir basamağı ifade eden hayvanlar olmasaydı dünyada sağlıksız, zayıf insanlar olurdu. Hayvanların doğa üzerinde farklı görevleri bulunmaktadır. Eğer olmasalardı yapmaları gereken görevler yapılmayacağından doğal denge ve besin zinciri tamamen bozulurdu.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Çevre korumasız kalırdı, canlıların birbirleri ile olan ilişkileri düzgün olmayacağından yaşam süreleri kısalırdı, nesilleri tükenirdi. Bu açıdan bakıldığında hayvanların yeryüzü için çok önemli olduğu anlaşılır. Onların varlıklarını sürdürmeleri yaşayan bütün formlar için sürekliliklerini sağlamaktadır. Besin zincirinin korunması, sağlıklı nesillerin devamı için hayvanların var olması, insanların hayvan besinlerinden faydalanmaları gerekmektedir. Varlıkları değerli ve önemli olan hayvanların korunması gerekmektedir. Bu noktada insanların belirli sorumlulukları bulunmaktadır.

Hayvanların korunması, yaşamlarını doğal süreçte sürdürmeleri ve diğer canlılara faydalı olabilmeleri için özellikle insanlara çok iş düşmektedir. Bir döngüyü temsil eden ekosistemde her şeyin birbiri ile bağlantılı olması hayvanların iyi durumda olmasını gerekli kılar. Sonuçta nesillerin devam etmesi, varoluşun daim olması için doğaya zarar vermeden her canlının görevini yerine getirmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir