Haymatlos ve mülteci sözcüklerinin anlamını söyleyiniz.

Haymatlos ve mülteci sözcüklerinin anlamını söyleyiniz.

Haymatlos, kişinin belirli sebeplerden kaynaklı olarak bulunduğu ülkeden çıkarılması ve yurtsuz kalması anlamına gelir. Artık o kişi o ülkenin bir vatandaşı değildir. Vatansız kalan ve ayrılan kişinin artık o ülke topraklarında herhangi bir hak iddia etme durumunda söz konusu değildir. Bunun sebebi kişisel ya da genel olarak o topraklar üzerinde hukuka aykırı bir harekette bulunması yol açmış olabilir.

Haymatlos dendiğinde bu kelime oldukça garip gelebilir. Çünkü Türkçe bir kavram değildir. Heimatlos olarak kullanılan zaman sonra genel kabulde Haymatlos olarak söylenmeye başlanan bir sözcüktür. Dünyanın hangi yerine giderseniz gidin yine böyle bir sözcükle karşılaştığınızda aynı anlama gelmektedir. Daha kolay tabir edecek ve Türkçe bir karşılık arıyor isek Haymatlos için vatansız, vatanı olmayan diye ifade edebiliriz.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bir de buna biraz daha yakın olan fakat içerik olarak düşünüldüğünde aslında birbirinden ayrılan bir yönünün bulunduğu mülteci kelimesi bulunur. Mülteci ise bulunduğu ülkeden farklı bir ülkeye sığınma amacıyla giden kişi anlamına gelmektedir. Bunun sebebi yaşamış olduğu ülkede karşılaştığı baskılar ya da o ülkede artık barınamıyor oluşudur. Ekonomik sebeplerinden kaynaklı olarak ülkesini terk etmek isteyen kişilere mülteci adı verilir ve gidip sığındıkları ülkede onlara verilen isim de budur. Mülteci olarak geçer. Bazen kişinin kendi ülkesinden farklı bir yere sığınması yaşadığı ülkedeki siyasi kargaşalardan da olabilmektedir.

Mülteci kelimesinin tam olarak sözlük karşılığı ise sığınık ve sığınmacı olarak geçmektedir. Eş anlamlı şekilde her ikisi de kullanılabilir. Buna kendi ülkemizden örnek verecek olursak; bizim ülkemiz toprakları içerisinde gelen kendi ülkesinde yaşadığı savaş, açlık ya da zorbalıktan kaynaklı olarak bizim yanımıza sığınan her türlü vatandaşa mülteci adı verilmektedir.

Haymatlos ile mülteci kavramlarını karşılaştırdığımızda ise aslında aralarındaki en büyük farkın birinin zorunlu birinin de zoraki yaptırılıyor oluşudur. Mülteci konumunda bulunan kişi kişisel kararını vererek yaşamış olduğu topraklarda artık yaşayamayacağını ve barınamayacağını düşündüğü için kendisi böyle bir sığınma kararı alıp farklı bir ülkeye geçmektedir. Fakat haymatlos kavramı içerisinde yaşamış olduğu ülkeden atılan bir insan bulunmaktadır. Artık o ülkede barınamaz, istediği zaman geride dönemez. Çünkü yapmış olduğu hareketlerden ya da kanunsuz işlerden dolayı o ülkeden kovulmuştur.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın