Harf Ve Hece Bilgisi Konu Anlatımı 3. Sınıf Türkçe

Ağzımızdan çıkan sesler, yazıda harf adını verdiğimiz simgelerle gösterilir.

Bir dildeki harflerin belirli bir kurala göre sıralanmasıyla oluşan bütünlüğe ALFABE (abece) denir.

Türk alfabesinde 29 harf vardır. Bunların 8’ i sesli (ünlü) harf, 21’ i ise sessiz (ünsüz) harflerdir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Alfabemizde 29 (yirmi dokuz) harf vardır. 1 Kasım 1928 yılında kabul edilmiştir

Kendi başına okunabilen harflere sesli (ünlü)harf denir. Alfabemizde sekiz (8) tane ünlü harf vardır.

Kendi başına okunamayan sesli (ünlü) bir harf yardımıyla okunabilen harflere sessiz (ünsüz) harf denir. Alfabemizde 21 tane ünsüz harf vardır.

Sesli (ünlü) harfler ; a , e , ı , i , o , ö , u , ü .

Sessiz (ünsüz) harfler ; b,c,ç,d,f,g,ğ,h,j,k,l,m,n,p,r,s,ş,t,v,y,z.

Ağzımızın bir hareketi ile söylenen seslere hece deriz. Her hecede bir sesli harf bulunur. Türkçede heceler en az bir, en çok dört sesten oluşur.

Harfler birleşerek heceleri, heceler birleşerek kelimeleri, kelimeler birleşerek cümleleri, cümleler birleşerek metinleri oluşturur.

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN SÖZCÜKLERLE TAMAMLAYALIM.
Hece – sekiz – harf –sesli – yirmi bir – sessiz– alfabe-üç-hece-bir-dört
1.Sesleri yazıda gösteren işaretlere …………………………………………… denir.
2.Alfabemizdeki “a,e,ı,i,o,ö,u,ü ” harfleri ………………………… harflerdir.
3.Ünlü harfler tek başlarına………………………………………oluşturur.
4.Türkçemizde ………………………………tane ünlü ( sesli) harf vardır.
5.”Ankara” sözcüğü ……………………………heceden oluşmaktadır.
6.”ğ,y,z”gibi harfler………………………(ünsüz) harflerdir.
7.Türkçemizde ………………………………tane sessiz (ünsüz) harf vardır.
8.Bir dildeki harflerin belli bir sıraya dizilmiş bütününe…………………………………………
9.Ağzımızdan bir çırpıda çıkan ses topluluğuna……………………. denir.

  1. Türkçede heceler en az ……………, en çok ……………. sesten oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.