Hareket ve Kuvvet Soru Cevap Konu Anlatımı 3. Sınıf Fen Bilimleri

Soru : Hareket ne demektir ? Hareketli ve hareketsiz varlık kavramlarını tanımlayarak örnekler veriniz.

Cevap : Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesine hareket denir.
Belli bir başlangıç noktasına göre konumu değişen varlıklara hareketli varlıklar denir. Canlı varlıklar hareketlidir.

Belli bir başlangıç noktasına göre konumu değişmeyen varlıklara hareketsiz varlıklar denir. Cansız varlıklar hareketsizdir.

Soru : Çevremizdeki varlıkların hareket özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap : İnsanlar ve hayvanlar yürüme ,koşma ,zıplama gibi yer değiştirme hareketi yaparlar.
Bitkiler yer değiştirme hareketi yapamazlar. Bulundukları yerde çiçekleri ,yaprakları ve kökleriyle uzama ve yönelme hareketi yaparlar.

Cansız varlıklara bir kuvvet uygulandığında hareket edebilirler. Masa hareketsiz bir varlıktır. Masayı iterek ya da çekerek hareket ettirebiliriz.

Soru : Hareket çeşitlerini maddeler halinde yazınız.

Cevap : Hareket çeşitleri :
1 – Hızlanma hareketi , 2 – Yavaşlama hareketi , 3 – Dönme hareketi , 4 – Sallanma hareketi , 5 – Yön değiştirme hareketi.

Soru : Hızlanma hareketini açıklayarak örnekler veriniz.

Cevap : Hareketli bir varlığın zamanla hızı artıyorsa ,bu harekete hızlanma hareketi denir.
* Yeşil ışık yanınca hareketlenen araba ,
* Pistten kalkan uçak ,
* Balkondan düşen saksı ,
* Yaydan çıkan okun hareketi ,

Soru : Yavaşlama hareketini açıklayarak örnekler veriniz.

Cevap : Hareketli bir varlığın zamanla hızı azalıyorsa , bu harekete yavaşlama hareketi denir.
* İstasyona yaklaşan tren ,
* Yukarı fırlatılan top ,
* Kırmızı ışığa yaklaşan araba ,
* İnişe geçen uçak.

Soru : Dönme hareketini açıklayarak örnekler veriniz.

Cevap : Hareketli bir varlığın sabit bir nokta etrafında
Hareket etmesine dönme hareketi denir.
* Yelkovan ve akrebin hareketi ,
* Dünya’nın hareketi ,
* Topacın hareketi ,
* Atlıkarıncanın hareketi ,

Soru : Sallanma hareketini açıklayarak örnekler veriniz.

Cevap : Hareketli bir varlığın sabit bir noktanın iki tarafına aynı şekilde gidip gelmesine sallanma hareketi denir.
* Salıncağın hareketi ,
* Saat sarkacının hareketi ,
* Gondolun yaptığı hareket ,

Soru : Yön değiştirme hareketini açıklayarak örnekler veriniz.

Cevap : Bir varlık bir yönde hareket ederken başka bir yöne doğru hareketine devam ederse bu harekete yön değiştirme hareketi denir.
* Tenis topunun hareketi ,
* Duvara çarpan topun hareketi ,
* Viraja giren arabanın hareketi ,

Soru : Kuvvet ne demektir ?

Cevap : Duran cismi hareket ettiren ,hareket eden cismi durduran ,cisimlerin şeklini ve yönünü değiştiren etkiye kuvvet denir.

Soru : İtme ve çekme kuvvetlerini açıklayınız. Örnekler veriniz.

Cevap : Kuvvet , itme ve çekme kuvveti olarak ikiye ayrılır.
Cisimlere uygulandığında ,cisimlerin uzaklaşmasını sağlayan kuvvete itme kuvveti denir.
* Duran arabayı harekete geçirmek ,
* Pencereyi kapatırken ,
* Yayın oka uyguladığı kuvvet

Cisimlere uygulandığında ,cisimlerin yakınlaşmasını sağlayan kuvvete çekme kuvveti denir.
* Atın arabayı çekmesi ,
* Lokomotifin vagonları çekmesi.
* Çantayı yerden kaldırmak.

Soru  : Hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeler nelerdir ?

Cevap : Hareketli cisimler tehlikeli durumlar oluşturabilir. Hızlı hareket eden veya dönen cisimlere dokunmak , onları durdurmaya çalışmak kazalara neden olabilir.
* Koşan bir arkadaşımızın önüne geçerek durdurmaya çalışmak.
* Hızla giden bir bisikletin önüne geçerek durdurmaya çalışmak.
* Vantilatör çalışırken pervanesini durdurmaya çalışmak.

Soru : Doğa olayları sonucu oluşan hareketler nelerdir ? Bu olaylar sonucu oluşan tehlikeleri yazınız.

Cevap : Doğa olayları hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerdendir.
Çığ , sel, fırtına gibi doğa olayları canlı ve cansız varlıkları önüne katarak sürükler. Yerleşim yerlerine zarar verir ve ulaşımı olumsuz etkiler.
Kar , dağların eğimli yüzeylerinden koparak yuvarlanır. Yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi çığ denir.
Yağmur ve kar sularının sebep olduğu su taşkınlarına sel denir.
Bu doğa olayı hem yerleşim birimlerine hem de tarım alanlarına zarar verebilir. Can ve mal kaybına sebep olabilir.
sebep olabilir.

“Hareket ve Kuvvet Soru Cevap Konu Anlatımı 3. Sınıf Fen Bilimleri” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.