Hakların gözetilmesi toplum huzuruna ne gibi katkılar sağlar?

Hakların gözetilmesi toplum huzuruna ne gibi katkılar sağlar? Yorumlayınız.

Önce hakkın ne anlama geldiğini açıklayalım.

Hak, herhangi bir kişinin veya varlığın, ahlaki veya kanuni nedenlerden dolayı sahip olması ve yapabilmesine imkan sağlanan şeylerdir. İnsanların hakları olduğu gibi hayvanların da hakkı vardır. Anne babanın çocukları üzerinde hakkı vardır. Aynı zamanda çocukların da anne babaları üzerinde hakkı vardır. Canlı cansız varlık ayırımı yapmaksızın hakları savunan birçok hak teorisi vardır. Hak kelimesi ayrıca bir şeyin gerçekleşmesi, bir şeye ulaşmak, varlığı kesin, doğru ve sabit şey anlamına da gelir. Batıl kelimesinin zıddı haktır. Terim olarak hak, din, inanç, söz ve görüş gibi anlamlarda kullanılır. Gerçeğe mutabık olan hükümdür.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Kur’an-ı Kerim’de tam 247 yerde geçen hak kelimesi Peygamber Efendimizin (sav) hayatının temel amacı ve hedefidir. Şayet insanlar Kur’an’ın ve Peygamber Efendimizin (sav) hayatını kendilerine örnek alırlarsa kimseye haksızlık yapmazlar. Haksızlık yapılması durumunda toplumda insanlar birbirine karşı nefret ve kinle dolar. Zamanla bu nefret ve kin büyük sorunlar ve anlaşmazlıklara dönüşür.

Hakkın hatırı dostun hatırından ali tutulup dili, dini, ırkı ne olursa olsun haklı olan kişinin yanında olunursa toplumda huzur ve mutluluk hakim olur. Böyle bir toplumda haksızlığa uğrayan kişi bilir ki hakkı mutlaka savunulacak ve hakkı olanı eninde sonunda ona ulaşacaktır. Böyle bir anlayışın olduğu toplumda tedirginlik, zulüm ve kaos olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.