Haklarımı Öğreniyorum 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

SOSYAL BİLGİLER HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ ÖZET VE ETKİNLİĞİ

İnsanlar, yaşamları boyunca pek çok grubun içinde yer alır. İçinde yer aldıkları gruplarda çeşitli rol ve sorumluluklar üstlenirler. İnsanların grup içinde üstlendikleri roller ve sorumluluklar onların bir kısım haklara sahip olmasını sağlar. Bu haklardan yararlanmak isteyen herkesin rolünün gereği olan görevini yapması ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.
İnsanların içinde aldığı başlıca gruplar aile, okul ve toplumdur. Her insan bir bireydir.

Birey: Günlük konuşma dilinde bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür. Doğada var olan her türden bir varlığı ifade etmek için de kullanılır.
&Toplum içinde her insan bir bireydir.
&Bir karınca topluluğunda her karıncada bir birey oluşturur.
&Her birey bir ya da daha fazla grubun içinde yer alır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Grup: İnsanların toplum hayatında belli amaçlara ulaşmaları için kendi aralarında iş birliği yapmalarıdır. Her grup iki ya da daha fazla bireyden oluşur.
&İçinde yer aldığımız en önemli grup ailedir.
&Türkiye A Milli Futbol Takımı bir gruptur.
&Okuldaki satranç kulübü, tiyatro kulübü de birer gruptur.

Rol: Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere rol denir.
&Anne, baba, ağabey, abla gibi sözcükler aile içinde üstlenilen rolleri ifade eder.
&Futbol takımında kalecilik bir roldür.
&Öğretmenlik, okul müdürlüğü, sınıf başkanlığı da birer roldür.
&Bir kimse birden fazla grup içinde yer alabilir ve her grupta farklı roller üstlenebilir.

haklarimi-ogreniyorum

Görev: Bir grup içinde yer alan bireylerinin rollerinin gereğini yerine getirmek zorunluluğudur.
&Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması.
&Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması.
&Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması birer görevdir.

Her birey grup içinde üstlendiği rolünün gereği olan görevini yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Grup içinde yer alan kişilerin sorumluluklarının gereğini yerine getirmemesi grubun başarısını azaltır, amaca ulaşmasını engeller.

Sorumluluk: Grup içinde görevini yapan kişinin yaptığı işlerin sonucunu üstlenmesidir.
&Okula zamanında gelip, derslere zamanında giren bir öğrenci sorumluluğunu yerine getirmiş olur.
&Hiçbir neden olmadan izinsiz olarak derse girmemek ise sorumsuz davranmak olarak kabul edilir.

Kurum: Belli bir amacı geliştirmek için, uzun süre varlığını devam ettirecek şekilde oluşturulan gruplardır. Kurumlar uzun süreli bir amacı gerçekleştirmek için kurulurlar. Her kurumun oluşturulması, işleyiş ve faaliyetleri belli kurallara ve yasalara uygun olmak zorundadır. Aile, okul, belediyeler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kulüpleri birer kurumdur.

HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM
Haklar ve sorumluluklar birbirinin tamamlayıcısıdır.
Hak, yasalarla ya da ahlaki sınırları belli olan ve sahip olunan  şeylere denir.
Sorumluluk ise kişilerin kendi davranışlarını veya kendi yetki Alanındaki bir olayın sonuçlarını üstlenmesi demektir. Oyun  oynamak bir hak olabilir, fakat başkalarını rahatsız etmeden oynamakta bir sorumluluktur.

SORUMLULUKLARIM
Hepimizin rolleri gereği yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır. Aşağıda
belirtilen yerlerde sorumluluklarınızın neler olduğunu düşünüp bunlardan üçer
tanesini yazınız.
Evdeki sorumluluklarım;;
1-…………………………………………………………………………………………
2-………………………………………………………………………………………
3-………………………………………………………………………………………..
Okuldaki sorumluluklarım;
1- ………………………………………………………………………………………………………
2- ………………………………………………………………………………………………………
3- ………………………………………………………………………………………………………
Sokaktaki sorumluluklar;
1- ………………………………………………………………………………………………………
2- ………………………………………………………………………………………………………
3- ………………………………………………………………………………………………………
Yukarıda belirttiğiniz sorumluluklarınız arasında ne gibi benzerlikler vardır?
…………………………………………………………………………………………………………
Sorumluluklarımız arasında yerine getiremedikleriniz var mı? Neden?
……………………………………………………………………………………………………………
Sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde ne gibi sonuçlarla karşılaşıyorsunuz?
……………………………………………………………………………………………

SORUMLULUK SÖZLEŞMEM&&&
• Bana göre sorumluluk; ………………………………………………………………………
• Çevremde daha sorumlu bir insan olmak ve sorumluluk sahibi olduğumu göstermek için şunları yapacağım: ……………………………………………………………………………………..
• Ailemde daha sorumlu bir insan olmak için şunları yapacağım:
………………………………………………………………………………………………
• Okulumda daha sorumlu bir insan olmak için şunları yapacağım:
………………………………………………………………………………………………
• Başkalarına sorumluluk bilincini kazandırmak için şunları yapacağım:
………………………………………………………………………………………………
• Eğer sorumluluklarımı yerine getirmezsem şu sonuçlarına katlanacağım:
………………………………………………………………………………………………

HİKAYE TAMAMLIYORUM
Eceler iki kardeştiler. Küçük kardeşi Dila beş, Ece ise on bir yaşındaydı. Evde Dila ile ilgilenme sorumluluğu Ece’ye verilmişti. Ama Ece bu iş bölümü ve sorumluluk işini hiç sevmemişti.
O gün annesi Ece’ye markete gidip geleceğini söyleyerek çıktı. Dila oyuncaklarıyla, Ece de bilgisayarla oynuyordu. Ece sokakta oynayan arkadaşlarının sesini duymuştu. Pencereden sokaktaki arkadaşlarına baktı.
Dila oyuncaklarıyla oynarken, gidip beş dakika oynasa ne olurdu sanki? Hemen ayakkabılarını giydi. Dışarı çıktı.
……………………………………………………………………………………………

Ece o günden sonra sorumluluklarını hiç aksatmadı. Bu olay ona iyi bir ders olmuştu.

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.
1- ( ) Grup, birden fazla kişi veya nesnenin oluşturduğu kümeye denir.
2- ( ) Aile yalnız anne, baba ve çocuklardan oluşur.
3- ( ) Ailede huzurlu bir yaşam için herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir.
4- ( ) Birey olarak farklı rollere sahip olabiliriz.
5- ( ) Özel yaşamın gizliliği çocuk hakları içerisinde yer alır.
6- ( ) Çocuk hakları, insan haklarının bir parçası değildir.
7- ( ) Özgürlük, her şeyi yapabilme ve söyleyebilmedir.
8- ( ) Okulda bireyler arasında iş bölümü bulunmamaktadır.
9- ( ) Yaşamımızda kurallara uyma sorumluluğumuz vardır.
10-( ) Sorumluluklarımızı yerine getirirken takım çalışması ve iş birliğinden yararlanmayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.