Haklar ve özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Haklar ve özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Hak ve özgürlük kavramları hep bir arada ele alınan kavramlardır. Çünkü haklar ve özgürlükler bazen aynı şeyi ifade edebilmektedir. Bu yüzden en çok duyduğumuz örnekte de olduğu gibi temel hak ve özgürlükler şeklinde genellikle birlikte ifade edilmektedir. Ama bu kavramlar esasen farklı iki kavramdır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Hak kavramını tanım olarak ifade etmek gerekirse kişilere anayasa gibi devletin koyduğu kurallar çerçevesinde tanınan ve kişilere kullanma hakkı tanınan kurallar bütünüdür. Bizlerin bir sürü hakkı bulunmaktadır. Yaşama hakkı, seçme ve seçilme hakkı, sağlık hakkı eğitim hakkı gibi. Görüldüğü üzere haklar bize yapabileceğim eylemlerin bir tanımıdır ve bu hakları kullanmakta hepimiz özgürüz. Bu durumda haklarımızı özgürlük yetkisi olmadan kullanmamız her zaman mümkün olmamaktadır. Ama durum bazı durumlarda ters de işleyebilir. Örneğin hapishanedeki bir insanın özgürlüğü sınırlandırılmıştır. Ama hala hakları vardır ve bu haklarını kullanabilmektedir. Bu durumun nedeni bazı haklarımızın normla hak bazı haklarımız temel hak olmasından kaynaklanmaktadır. Özgürlüğümüz çeşitli durumlarda sınırlandırılabilir. Bazı haklarımız da öyle. Ama temel hak ve özgürlüklerin olağan haller dışında kısıtlanması mümkün değil.

 

Özgürlük ise kişinin başka insanların haklarını ve yaşamını kısıtlamadan ve zarar vermeden istediği şeyi yapmasıdır. Özgürlük herkese tanınmış bir haktır. Özgürlük ve haklar her zaman birbiri ile iç içe kavramlar olmuşlardır. Çünkü bize tanınan en büyük hak özgürlüğüm iken bizlerin en büyük özgürlüğü de haklara sahip olmamız ve bu hakları gereken yer ve zamanda kullanabilmektir.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın