Güzel sanatların böyle çeşitlendirilmesinin sebebi nedir?

Güzel Sanatlar edebiyat, resim, müzik ve heykeltraşlık vb’dir. Sizce güzel sanatların böyle çeşitlendirilmesinin sebebi nedir?

Sanat duygu, düşünce ve hayallerin en güzel bir şekilde ve farklı yollarla dışa vurumudur. Sanat iki çeşittir. Bunlar pratik ve güzel sanatlardır. Pratik sanatlar, el becerisi isteyen ve hayatı kolaylaştırmak için yapılan sanatlardır. Diğer adı da zanaat olan bu sanat dalına dokumacılık, çinicilik, marangozluk gibi örnekler verilebilir.

Güzel sanatlar ise, tamamen hayal gücü ve yaratıcılık kullanılarak, sanatçının hayallerini, estetik heyecanla anlatmasıdır. Güzel sanatların sınıflandırılmasında temel unsur duyulardır. Yani güzel sanatlara giren edebiyat, resim, heykeltraş ve müzik gibi sınıflandırmanın sebebi, kişilerin hitap ettiği duyu ile ilgilidir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Güzel sanatlarda buna göre üç sınıflandırma bulunmaktadır.

  • Görsel ya da plastik sanatlar; tamamen şekle ve gaörünen hacme dayanan bu sanatlar resim, heykel gibi sanat dalları girer.
  • İşitsel ya da fonetik sanatlar; duyma duyumuza hitap eden bu sanatda ses ve söz kullanılmaktadır. Müzik ve edebiyat işitsel ve fonetik sanat dalıdır.
  • Ritmik dramatik sanatlar; hareketin esas alındığı, hem göze hem duyu ornına hitap eden karma sanat dalıdır. Opera, sinema, tiyatro bu sanat dalına aitdir.

Görüldüğü gibi sanat kendi alanında ikiye ayrıldığı gibi, güzel sanatlarda kendi içerisinde üç çeşit sınıflandırma yapılmaktadır. Bunda sunulan sanatın ne amaçla üretildiği ve özellikle hangi duyu organına hitap ederek, amacına ulaşmayı başardığı konusu etkilidir.

Yani, müziğin görsellikle alakası olmadığı gibi, heykeltraşlığın da duyu organını etkilemesi beklenemez. Bu nedenle güzel sanatlarda sınıflandırma yapılması gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.