Günümüzde matbaa olmasaydı hayatımızda ne gibi değişiklikler olurdu?

Günümüzde matbaa olmasaydı hayatımızda ne gibi değişiklikler olurdu? Tartışınız.

Dünya tarihinin seyrini değiştiren icatlardan birisi de matbaadır. Günümüzde kullanılan matbaanın temelleri 15. yüzyılda atılmıştır. Teknolojik gelişmelerle beraber matbaa da gelişmiş ve dünyadaki önemini korumuştur. Şu anda matbaanın olmadığı bir dünyada yaşıyor olsaydık; bilginin aktarılması ve öğrenilmesi çok daha zorlaşacaktı. Bilgi almanın yanında haber edinme imkanları da kısıtlanacaktı. Bilgi ve haber almamızı sağlayan en önemli kitle araçları olan kitap, dergi, gazetenin hızlı bir şekilde üretilemeyecek hatta bazıları hiç var olmamış bile olabilecekti. Bilgiye erişimin bu denli kısıtlı olduğu bir dünyada, bilim faaliyetleri bundan nasibini alacaktı. Bilimsel çalışmaları böylesine hızlı olarak hayata geçtiğini göremeyecektik. Eğitim de olumsuz etkilenecekti. Öğrencilerin bilgi almasının en önemli şartı olan kitapların yeteri kadar çoğaltılması nedeniyle, eğitim faaliyeti de zor şartlarda yapılacaktı.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Matbaa olmadan günümüze göre çok daha az çoğaltılacak olan kitaplar, herkese ulaşamayacaktı. Bu durum da eğitimde fırsat eşitliği olmasını engelleyecekti ve eşit şartlarda eğitim alınması mümkün olmayacaktı. Bilgiye ulaşmak böylesine zorken, kültürel faaliyetler de kısıtlı düzeyde gerçekleşecekti. Kültürel gelişme de az seviyede gerçekleşecekti. Kaçınılmaz bir sonuç olarak, kitapların az sayıda çoğaltılması onların pahalı olmasına neden olacaktı. Onların ortaya çıkarılma süreci meşakkatli olacağı için, kitabı çoğaltan kişi de ona göre ücret isteyecekti. Yazılı ürünlerin çoğaltılması zor olacağı için, bilginin depolanması ve ulaştırılması hem çok zor hem de çok maliyetli bir işlem olarak görülecekti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.