Günlük Yaşamda Kullanılan Kelimelerin Şiire Olduğu Gibi Girmesi Şiir Dilini Nasıl Etkiler?

Günlük Yaşamda Kullanılan Kelimelerin Şiire Olduğu Gibi Girmesi Şiir Dilini Nasıl Etkiler?

 

Günlük yaşamda kullanılan kelimeler bölgeden bölgeye, şehirden şehre farklılık göstermektedir. Ülkemizin doğusundan batısına günlük yaşamda kullanılan dil ve kelimeler farklılık göstermektedir. Şive farkı aynı şehir içinde  bile farklı kelimelerin işlevlerini ortaya çıkarmaktadır. Günlük yaşamda kullanılan kelimeler olarak İstanbul türkçesi diye tabir edilen ve konuşulan dil içinde kullanılan kelimelerin şiir içinde uygun olacağı kanaatindeyim. Onun dışında bir köy yaşamını anlatan şiir ele alındığında köyde çokça kullanılan kelimelerin kullanılması pek de abes görünmez. Vatan ve bayrak konusu ele alan şiirlerde kullanılan sevgi ve coşku ifade eden kelimeler gayet güzel bir ahenk sağlamaktadır. Günlük hayattaki kelimelerin şiir dilinde kullanılması için şiir türünün iyi belirlenmesi gerekmektedir. Uygun şiir için seçilen uygun dil ve kelimeler özgün bir tarzın ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. Şiirin anlatılmak istediği konu ve kullanılan dilin farklı olması hem ahengi olumsuz etkilemekte hem de anlamı bozmaktadır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Türk edebiyat tarihine baktığımızda günlük hayatta kullanılan dilin ilk edebiyatımıza girişinin Tanzimat Dönemi’nden sonraki dönemde görüldüğünü görmekteyiz. Şiiri ve edebiyatı yüksek zümre dışında halkın da anlaması gerektiğini kabul eden sanatçılar bu doğrultuda çalışmalar yapmıştır. Başarılı eserler ortaya koyamasalar bile en azından sonraki edebiyat akımına öncülük etmişlerdir. Sonraki dönemlerde bu konuda başarılı eserler ortaya çıkmıştır. Halen günümüzde bu doğrultuda çalışmalar devam etmektedir. Özgün ve farklı eserler ile şiir türüne canlılığa her zaman ihtiyaç vardır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir