Gün içinde yaşanan durumlardan hangileri dünyanın hareket ettiğine kanıt gösterilebilir?

Gün içinde yaşanan durumlardan hangileri dünyanın hareket ettiğine kanıt gösterilebilir?

Gün içinde hem yaşadığımız hem de gözlemlediğimiz bazı olaylar bize dünyanın döndüğünü kanıtlar.

-Dünyanın döndüğünü kanıtlayan ilk olay güneşin doğması ve batmasıdır. Dünya döndüğü için güneş doğuyor, öğlen oluyor ve ufukta yavaş yavaş batıyor. Eğer dünyamız dönmeseydi güneşin gökyüzünde konumunun değişmediğini hep sabit olduğunu görürdük.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

-Gün içinde gece-gündüzün yaşanması da dünyanın döndüğünü kanıtlar. Eğer dünya dönmeseydi bulunduğumuz yerde sürekli sadece ya gece ya da gündüzü yaşardık. Bulunduğumuz yerde gündüzün geceye, gecenin gündüze dönüşmesi dünyanın döndüğünü kanıtlar.

­­­­­­­­­­­­­­-Dünyanın döndüğünü kanıtlayan diğer olay gün içinde sıcaklıkların değişmesidir. Sıcaklık, güneş ışınlarının düşme açısı ile ilgilidir. Güneş ışınlarının herhangi bir noktaya düşme açısı değişirse sıcaklıkta değişir. Eğer dünya dönmeseydi, güneş ışınlarının gün içinde düşme açısı da değişmez buna bağlı olarak gün içinde sıcaklıkta değişmezdi. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için, sabah, öğlen, akşam vakitlerinde güneş ışınlarının düşme açısı değişir. Bu yüzden gün içinde farklı sıcaklıklar yaşarız.

-Gün içinde sıcaklıkların değişmesi basıncın da değişmesine neden olur. Gün içinde sabah, öğlen ve akşam sıcaklık değiştikçe basınçta değişir. Gün içinde ki basınç değişimi rüzgârların oluşmasını sağlar. Bu günlük rüzgârlara Meltem rüzgârları denir.

 

-Gün içinde rüzgârların yön değiştirmesi de dünyanın döndüğünü kanıtlar. Meltem rüzgârları; kara ve deniz meltemleri ile Dağ ve vadi meltemleridir. Gündüz denizlerden karalara doğru esen rüzgârlar deniz meltemleridir. Gece ise sıcaklıkların değişmesiyle rüzgârlar karalardan denizlere doğru esen kara meltemlerine dönüşür.

Aynı şekilde gündüz vadilerden dağlara esen Vadi meltemlerini yerini geceleri dağlardan vadilere esen dağ meltemlerine bırakır.

Rüzgârların gün içinde bu şekilde yön değiştirmesi dünyanın günlük hareketini ortaya çıkardığı ısı ve basınç değişimlerinden dolayıdır. Eğer dünya dönmeseydi, rüzgârlar sürekli aynı yönde eser ve bu hiç değişmezdi.

-Gün içinde gölge boylarının değişmesi de dünyanın döndüğünü kanıtlar. Sabah, öğlen ve akşam vakitlerinde gölge boylarının değişmesi, güneş ışınlarının düşme açsının da değiştiğini ve dünyanın döndüğünü kanıtlar. Sabah vakitlerinde güneş doğudan doğduğu için gölge yönleri kabaca batıya, güneşin batma saatlerinde ise güneş ışınları batıdan geldiği için gölge yönleri kabaca doğu yönüne doğru olur. Öğlen vakitlerinde ise gölge boyları en kısadır. Eğer dünya dönmeseydi gölge boylarının yönü ve uzunlukları da gün içinde değişmezdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.