Göç veren illerimizin ortak özellikleri neler olabilir?

Göç veren illerimizin ortak özellikleri neler olabilir? Söyleyiniz.

Ülkemizde yer alan illerimizin nüfusları arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bu farkların en önemli nedeni ise az nüfuslu illerin göç veriyor olmasıdır. Bu yapılan göçlerin en önemli sebebi ise ekonomiktir. Göç veren illerin genellikle az gelişmiş olan iller olduğunu görürüz. Az gelişmiş illerdeki ekonomik imkanların kısıtlı olması nedeniyle işsizlik en önemli sorunlardan birisidir. İşsiz kalan ve çalışabilecek güçte olan insanlar bazen tek başlarına bazen de aileleriyle birlikte başka bir ile göç ederler. Tercihen ekonomik olarak daha fazla imkanın bulunduğu bir il tercih edilir. Yeterli ekonomik imkan bulunmadığı için, bu illerde sanayi ve ticaret faaliyetleri de kısıtlıdır. Bu illerin bir başka ortak özelliği de yaş ortalamasının yüksekliğidir. Böyle yerlerde kalan kesim, iş gücü faaliyetlerinde tam olarak yer almayan yaşlılar olduğundan yörenin yaş ortalaması artar.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Yaş ortalamasının yüksekliğiyle beraber yörenin üretiminde düşüş yaşanır. Eğitim olanaklarının kısıtlı olduğu illerin göç verdiğini görmekteyiz. Bazen daha iyi bir eğitim alabilmek için de şehirler arası göçler yaşanabilir. Bu durumda da eğitim faaliyetlerinin gelişmediği iller göç verir. Bir başka ortak özellik ise ulaşım koşullarının yetersizliğidir. Buna bazen ulaşımla ilgili gerekli yatırımların yapılmaması neden olurken bazen de yörenin coğrafi şartları ulaşım faaliyetlerinin normal bir şekilde işlemesini engeller. Göç veren illerdeki nüfus azlığından ötürü, kilometrekare başına yaşayan insan sayısı da düşüktür. Böylece ildeki betonlaşmış arazi bütün ilin yüzölçümüne göre düşük oranda kalır.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın