Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık ayetinden ne anlıyorsunuz?

“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet.) ayetinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Allah, bu ayet ile yeryüzünde her şeyin belli bir ölçü ile yaratıldığının altını çizmektedir. Dikkatleri çekmektedir. Kainat denilen bu evrende her şey bir denge unsuru olarak yaratılmıştır. Kainat adlı bu kitabı iyi okuyan birinin Allah’ı bulmaması zordur. Hem yer yüzünde hem de kainatın her bir noktasındaki denge ve düzen, Allah’ın varlığını ve birliğini göstermektedir.

Allah, denizleri ve karaları hassas bir dengede yaratmıştır. Yeryüzündeki tüm canlılar da bu dengeye göre varlıklarını sürdürmektedirler. Yeryüzünde yaşayan tüm canlıların birer görevleri vardır. Canlı türleri arasında bazılarının sayısının artması ya da eksilmesi demek, doğal dengenin bozulması demektir. Bundan ötürü Allah, bir canlıyı diğer bir canlı ile dengelemektedir.

 

Yalnız insan adlı canlı da, tüm bu dengeleri bozan bir mahluktur. İnsan, hem karada hem de denizdeki dengeyi bozmaktadır. Doğal dengenin bozulması da ekosistemin sonunu getirmektedir. Dünyada yaşayan canlıların nesilleri birer birer yok olmaktadır. Yok olan canlıların da, dünyanın ekosistemi açısından yaptığı katkılar da yok olmaktadır. hal böyle olunca hem küresel ısınma hem de ekosistem tahrifatları, dünyanın sonunu getirmektedir.

İnsan yapısında dahi Allah’ın ölçüsünü görmek mümkündür. DNA yapısı ve kromozom sayısı itibarı ile insan, Allah’ın hem var oluşu hem bir oluşu hem de kudret ve ilmini göstermektedir. insan yapısındaki sistemler incelendiğinde, hem ölçü hem de dengenin nasıl bir hassasiyet ile yaratıldığı gözlemlenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.