Genel Ağ ortamındaki blogların günlüğün yerini tam olarak tutup tutmadığını tartışınız.

Genel Ağ ortamındaki blogların günlüğün yerini tam olarak tutup tutmadığını tartışınız.

Kişinin duygu ve düşüncelerini yazınsal olarak aktarma süreci öncesinde resimleme yöntemi kullanılmaktaydı. Yazının bulunması ile beraber daha çok fikirlerini ve dış dünyaya karşı görüşlerini yansıtabilecek pek çok edebi alan kendisinde bulmuştur. Türk edebiyatında da bu farklı dallara ayrılarak kişinin oluşturmuş olduğu yazın türüne göre değişim göstermiştir.

Gezip gördüğü yerleri paylaşmak isteyen biri; gezi yazısı türünü tercih ederken, etrafa karşı izlenimlerini aktarabileceği ve kendi kişisel fikirlerini yansıtıcı deneme türünü kullanması gerekmektedir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bu şekilde düşündüğümüzde kişinin paylaşmadan gündelik hayata dair kendi fikirlerini yansıttığı ve bunu her gün yaptığı edebi türe ise günlük adı verilmektedir. Günlük kullanan kişi aynı mektuplarda olduğu gibi günümüzde daha farklılaşan ve kendini yenileyen hale gelmiştir. İnternetin girişi ile beraber bu yönde değişim göstermiştir.

Günümüzde kişisel anlamda tutulan günlükler daha çok internet üzerinden blog sayfaları oluşturularak yapılmaya devam etmiştir. İkisinin işlevinin aynı olarak düşünüldüğü ve bunu ısrarla savunan, paylaşarak bir yazın alanı oluşturduğunu düşünen kişilerin yanıldığı bir noktada bulunur. Bunun sebebi de internet ortamında paylaşım yapılarak yazılan yazın türü artık günlük olmaktan çıkar.

Çünkü biz biliyoruz ki ; günlük dediğimiz tür daha çok kişisel duygu ve düşünceleri içerdiği için kişiye ait öznel bir yapıda bulunmaktadır. Fakat edebi eser niteliğinde okuyucuyla paylaşılarak halka açılan günlük türleri de bulunmaktadır. Bloglar da tam da bu noktada daha çok başkalarının da okuyabileceği, öznelliğini yitiren yazın türlerinin oluştuğu alan olarak savunabiliriz.

Blog için tamamen günlük diyemeyiz. Çünkü burada kişinin öznelliğini bir parça da olsa kaybedeceği ve karşı tarafın daha güzel görebilmesi için estetik bir yazın alanına kayacağı için sunumsal bir kaygı güdülerek oluşturulduğu bir yapıya bürünecektir. Bu da günlük türünü daha farklı bir aşamaya sevk edecektir. Bu yüzden diyebiliriz ki; günümüz blogları günlük türünün yerini tam olarak tutamaz ama düşünüldüğünde faaliyet alanı olarak blogları günlüklere en yakın yazın türü olarak kabul edebiliriz.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.