Gelişmiş dil kavramından ne anlıyorsunuz?

“Gelişmiş dil” kavramından ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Dil, duygularımızı ve düşüncelerimizi açıklamak için başvurduğumuz, diğer insanlarla iletişimimizi sağlayan, kendi içerisinde kuralları olan bir kavramdır.  Bu kavram, aynı dili konuşan insanları birleştirir, onların ortak malı haline gelir ve sosyal yapıyı korur. Dünya üzerinde pek çok farklı dil bulunur. Bu diller, toplumdan topluma farklılık gösterir ve birbirinden değişik özelliklere sahiptir. Dünyada konuşulan diller arasında çeşitli yapısal farklılıklar vardır. Bazı diller, basit kelime yapısına sahipken bazı dillerin hazinesinde karmaşık yapılı kelimeler bulunur. Diller, yapı bakımından tek heceli, çekimli ya da eklemeli olmalarına, fiillerin cümle içindeki kullanım yerlerine ve bunlar gibi farklı özelliklere göre değişiklik gösterir. Dillerden bazıları, eski oluşumlu iken bazı dillerin oluşumu daha yeni zamanlara dayanır. Dillerin başka dillerden kelime alma sayıları da farklılık gösteren bir durum olarak karşımıza çıkar.

Bazı diller, gelişmiş dil kategorisine girer. Bir dilin gelişmiş olabilmesi için o dilin dağarcığındaki kelimelerin, yabancı kelimelerden uzak olması gerekir. İnsanoğlunun var olduğu sürece yeni kelimeler üretilir. Gelişmiş dillere bu kelimeler, söz konusu olan dilin öz yapısına, kendi kurallarına göre girer ve bunlar, artık o dile ait olur. Yani kelime, gelişmiş dil içerisinde özümsenir. Böylece gelişmiş diller, yalnızca kendi diline ait kelimeleri kullanırlar.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Gelişmiş dillerde bir zenginlik, bir anlam derinliği vardır. Bu dilleri kullanan insanlar, kendilerini, duygularını ve düşüncelerini net, açık ve iyi bir şekilde anlatabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.