Gelecekte çevre kirliliğini azaltmak için çalışmalar yapan bir kurum ya da kuruluşta çalıştığınızı hayal ediniz.

Gelecekte çevre kirliliğini azaltmak için çalışmalar yapan bir kurum ya da kuruluşta çalıştığınızı hayal ediniz. Asit yağmurlarını azaltmak için ne gibi çalışmalar yapardınız? Bu konudaki önerilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

Gelecekte çevre kirliliğini azaltmak için çalışmalar yapan bir kurum ya da kuruluşta çalışsam asit yağmurlarını azaltmak için pek çok çalışmalar yapardım. Çünkü; asit yağmurları hem tüm çevreye hem de canlılara zarar vermektedir. Asit yağmurlarının bu olumsuz etkileri gün geçtikçe daha da artmaktadır. Her geçen gün daha da çok zarar vermektedir. Çevremizi korumak ve asit yağmurlarını ve etkilerini en aza indirgemek için bireylerin üstüne düşen bazı görevler vardır.

 

Endüstriyel tesislerin, fabrikaların bacalarına filtre takılabilir. Boş alan ve arazilere ağaç dikilebilir. Özel araç kullanımı azaltılıp toplu taşıma araçları kullanımı arttırılabilir. Özel araç kullanımı yapanlar ise bakımlarını zamanında yaptırmalıdır. Ve asit yağmurları oluşmasının başlıca nedenlerinden kabul edilen fosil yakıt kullanımı azaltılmalıdır. Doğal gaz kullanımı artırılıp yaygınlaştırılmalı zararlı olan kalitesiz kömür kullanımı azaltılmaya çalışılmalıdır. Fosil yakıtlar yerine rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, biokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi vb. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Bunların her biri çevre kirliliğini önlemek ya da asit yağmurlarını, etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemlerdir. Fakat çevre kirliliğini önlemek için ya da bununla ilgili çalışmalar yapmak için bir kurum ya da kuruluşta çalışmaya gerek yoktur. Geleceğimiz ve çevremiz için her birey üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. Böylelikle daha kolay bir şekilde çevremizi koruyabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.