Geçmişimi Öğreniyorum Ünitesi Özet 4. Sınıf Sosyal

Milli kültür, bir millete özgü düsünce ve sanat yapıtlarının tümüne denir. Milli kültürümüz bizi diğer toplumlardan ayıran özelliklerimizdir. Bu özellikler bizleri birbirimize bağlar, daha güçlü olabilmemizi sağlar.

Kültürel değerlerimiz nesilden nesile ulasırken yöreden yöreye farklılıklar gösterir. Ancak özü her yerde aynı anlamdadır. Düğünlerimiz, bayram kutlamalarımız, oyunlarımız, senliklerimiz…
Misafirperverliğimiz, yemeklerimiz, yöresel kıyafetlerimiz, yardımseverliğimiz… Bütün bunlar kültürümüzün önemli unsurlarıdır. Milli kültürümüzün temelini milli tarihimiz olusturur. Atatürk’ e göre kültür, dinamik ve ileriye dönük olmalıdır. Hem geçmise bakıp büyük basarılardan gurur duymalı, onlardan güç almalı hem de kültürümüzü çağdas uygarlık düzeyinin üstüne çıkartmayı bilmeliyiz.

Milli kültürümüz, dünyanın en zengin kültürlerinden birisidir.Milli kültür ögelerimiz çinicilik, ebru sanatı,yayık, para kesesi, sema gösterileri ( Mevlana), Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, gözleme, çevreler, geline kına yakmak, askere kına yakmak, Türk kahvesi, baklava ve lokumu….

 

.
.

 
İnsanlar kendi geçmislerini ve yasadıkları toplumların geçmislerini merak ederler. Geçmisi öğrenmenin bir yolu da aile büyükleri ile geçmis hakkında konusmaktır. Ayrıca aileye ait eski esyalardan yola çıkarak da aile tarihi öğrenilebilir. Aile büyükleri ile konusarak aile tarihi olusturmada sözlü tarih yöntemi kullanılır.
Sözlü Tarih Yöntemi Uygulanırken:
• Çalısmanın amacı önceden belirlenir.
• Bu amaca yönelik en doğru kisi seçilir.
• Bu kisiye amaç açıklanır. Kabul edilirse görüsmeye geçilir.
• Görüsme için önceden hazırlık yapılır.
• Görüsmeyi kayda alacak araçlar temin edilir.
• Amaca yönelik doğru sorular belirlenir.
• Görüsme sırasında bu sorular sorulur.
• Elde edilen bilgiler kronolojik olarak sıralanır.
• Aile tarihi, ailenin sahip olduğu bir nesne ile ilgili arastırma yapılarak da hazırlanabilir.
Nesnelere Dayalı Aile Tarihi Olustururken:
• Belirlenen nesne önceden incelenir.
• Varsa nesnenin üzerinde yazı ve tarihler not edilir.
• Nesnenin asıl sahibi yasıyorsa onunla görüsme yapılır.
• Nesnenin asıl sahibi yasamıyorsa, ona en yakın kisi ile görüsme yapılır.
• Nesnenin aileye ne zaman geldiği sorulur.
• Nesnenin aile için önemi sorgulanır.
• Nesnenin elde edildiği dönemde yasanılan olaylar sorgulanır.
• Nesne ile ilgili önemli anılar varsa dinlenir.
• Elde edilen bilgiler derlenir.

 

Kültür bir millete ya da halk topluluğuna özgü düsünce ve sanat eserleri ile yasam sekillerinin bütünüdür. Çevremizde birçok unsur milli kültürümüzü yansıtmaktadır.

 

.
.

 

Aç kapııyıı beziirrgan basıı,,Yağ sattarrıım ball sattarrıım,, çelliik çomak diiğerr çocuk oyunllarrııdıırr..

 
Mustafa Kemal’’in ilk askeri basarısı:: 1911. Bugünkü Libya Devleti, o dönemdeki ismiyle Trablusgarp Osmanlı toprağıdır. İtalyanlar Trablusgarp’ı isgal ederler. Bu olay Mustafa Kemal’e, yurduna ve milletine hizmet etmek için yeni bir olanak sağlar. Gönüllü olarak Trablusgarp’a gider. Bir yıl bu cephede savasır. Yerli halktan olusturduğu orduyla Derne ve Tobruk’’ta İtalyanları durdurmayı basarır. Bu basarı onun askerlik yeteneğinin ilk kanıtıdır.İlk askeri basarısıdır.

 
Trablusgarp’taki direnis karsısında basarılı olamayan Đtalya Osmanlı Devleti’ni bask› altına almak için On iki Ada ve Çanakkale Boğazı’na saldırdı. Bu sırada Balkan Savaslarının baslaması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile Usi Antlasması’nı imzalayarak Trablusgarp Cephesi’ni kapattı. Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı. Mustafa Kemal Çanakkale Boğazı’nı savunmakla görevli Bolayır Kolordusunda görevlendirildi. Bu görevi sırasında bölgeyi yakından tanıdı. Bu durum, gelecekte Çanakkale Savaslarında kendisine büyük yararlar sağladı.
Birinci Dünya Savası Avrupa devletleri yeni topraklar elde etmek için 1914’te savasmaya basladılar.Savasın tarafları
sunlardır:
İttifak Devletleri: Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan, Osmanlı Devleti
İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya
***İtalya, savasın baslangıcında ittifak Devletleri tarafında savasa girmistir. Fakat, itilaf Devletlerince kendilerine Batı Anadolu topraklarının verileceği vaat edilince taraf değistirmistir. Çanakkale Savası: Đngilizler, 1915’te Çanakkale Boğazı’nı geçip Đstanbul’u isgal etmek istediler.
Düsman donanması, Çanakkale’ye geldiğinde, Mustafa Kemal komutasındaki ordumuzun müthis direnisiyle karsılastı.Ordumuz Arıburnu ve Anafartalar’da büyük bir basarı göstererek İngiliz donanmasını Çanakkale’de bozguna uğrattı. Bu basarılarından sonra, Mustafa Kemal’in
rütbesi,albaylığa yükseltildi. Çanakkale Savası zaferle sonuçlansa da, aynı tarafta yer aldığımız ittifak Devletleri savası kaybetti. Her ülkeyle ayrı ayrı yapılan ateskes anlasmalarıyla savasa son verilmistir.

30 Ekim 1918’de Mondros Ateskes Anlasması imzalanarak, Osmanlı Devleti savastan çekildi. İngilizler, Fransızlar, Đtalyanlar, Yunanlılar ve Ermenilerden olusan Đtilaf Devletleri, Mondros Ateskes Antlasması’nın maddelerine dayanarak yurdumuzu isgale basladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.