Geçmişimi Öğreniyorum Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Adı Soyadı:……………………………………….

1.Osmanlı Devletinin kaybettiği ve sonunda “Uşi Antlaşması”nın imzalandığı savaş hangisidir?(6 puan)

A.I.Dünya Savaşı            B. I.İnönü Savaşı        C.Trablusgarp Savaşı        D.Çanakkale Savaşı

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

I.Ordularımız dağıtılacaktı.                     II.Düşman gerekli gördüğü yerleri işgal edebilecekti.                                                 III.Ulaşım ve haberleşme araçları yenen devletlerin denetimi altında olacaktı.

2.Yukarıda bazı maddeleri verilen, I. Dünya Savaşı sonrasında galip devletler ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? (6 puan)

A.Uşi Antlaşması                                            B.Mondros Ateşkes Antlaşması                 C.Mudanya Ateşkes Antlaşması                         D.Sevr Antlaşması

 3.Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden değildir? (6 puan)

  1. İngiltere B.Fransa               C.Rusya                         D.Almanya

4.Yurdumuz işgal altında olduğu için  bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen Mustafa Kemal ilk olarak ne yaptı? (6 puan)

A.19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.                   B. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.                                                          C.22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni düzenledi.                                     D.4 Eylül 1919’da Sivas Kongresini yaptı.

5.Düzenli ordunun ilk başarısı nedir? (6 puan)

A.Sakarya Meydan Muharebesi                            B.Lozan Barış Antlaşması                                      C.ı. ve II. İnönü Savaşları                                      D.Büyük Taarruz

6.Mustafa Kemal’e   ‘’Gazi’’ ünvanı  ve   ‘’Mareşal’’  rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir? (6 puan)

 A.I.Dünya Savaşı            B. I.İnönü Savaşı         C. Sakarya Meydan Muharebesi               D.Çanakkale Savaşı

7.İstanbul ve Boğazlar hangi antlaşma ile savaş yapılmadan kurtarılmıştır? (6 puan)

A.Uşi Antlaşması                                                  B.Mondros Ateşkes Antlaşması                      C.Mudanya Ateşkes Antlaşması                                      D.Sevr Antlaşması

  1. “Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.”

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bu sözü onun hangi yönünü ortaya koymaktadır? (6 puan)

A.Çalışkanlığını                  B.Liderliğini  

C.İleri görüşlülüğünü

D.Vatanseverliğini     

  1. Diyarbakır-Sivas-Maraş şehirleri hangi itilf devleti tarafından kuşatılmıştır? (6 puan)

A.Yunanlılar                  B.İngilizler 

 C.Fransızlar                  D.İtalyanlar    

1-TBMM’nin açılması                                            2-Amasya Genelgesi                                    3- Sivas Kongresi                                                     4-  Erzurum Kongresi                                             5-Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması

  1. Yukarıda verilen olayları kronolojik olarak sıralaması nasıldır? (6 puan)

A.3-2-1-5-4               B.5-2-4-3-1

C.5-2-1-3-4               D.1-3-4-5-2

11.Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele yıllarına dair bilgi edinebileceğimiz bir kaynak değildir? (6 puan)

A.Okullar                  B. Dönemin gazeteleri

C.Tarih kitapları    D. Zafer Anıtları

12.Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ”Y” yazalım.(6×3=18 puan)

(      )1.    Çanakkale Cephesi,Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’nda düşmanı püskürtmeyi başardığı tek cephedir.                                          (     )2.    Mondros  Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti bağımsızlığını kazandı.           (      )3.   1. ve 2. İnönü Savaşlarını Yunanistan kazandı.                                        (      )4.Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi Sakarya Savaşı’ndan sonra verilmiştir.                                                         (    )5.Lozan Barış Antlaşması’nın ardından düşman askerleri İstanbul’dan ayrıldılar.                                                                   (    )6. Lozan Barış Antlaşması ile vatanımızın bugünkü sınırları büyük ölçüde çizildi.

13.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarıyla dolduralım.(8×2=16 puan)

ittifak ve itilaf devletleri – Lozan Barış

Antlaşması – Batı – Uşi Antlaşması  –  Doğu

Cumhuriyet – Bağımsızlık – Mondros Ateşkes

Antlaşması-Sakarya Meydan Muharebesi –

1.ve 2.İnönü Savaşları – Başbakan –

Mudanya Ateşkes Antlaşması-Cumhurbaşkanı

  1. Trablusgarp Savaşı sonunda İtalya ile ……………………………………. yapıldı.
  2. Çanakkale Savaşı, 1.Dünya Savaşı’nın parçası olan bir savaştır.Bu savaşta …………………………… devletleri savaşmıştır.
  3. Osmanlı Devleti ……………….……..……… imzalayarak 1.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir.
  4. Düzenli ordu ilk başarısını ………….. Cephesindeki ………………………. İle kazandı.

5………………………………………….. ile savaşlar sona erdi.

  1. 29 Ekim 1923’te ……………….. ilan edildi ve Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ……………………………… seçildi.

“Geçmişimi Öğreniyorum Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler” için 3 yanıt

Bir cevap yazın