Geçmişimi Öğreniyorum Konu Tekrar Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1. Kültürel öğelerin uygulanmasında zamanla olu-şan ……………kültürel değişme denir.
Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanabilir?

A. benzerliklere
B. sahip çıkmaya
C. farklılıklara
D. değerlere

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kültür kavramını tanımlar?
A.Kültürel değerlerin, kanıtların, alışkanlıkların, bilginin ve davra¬nışların kuşaktan kuşağa aktarıl-ması
B.Bir topluma özgü duygu, düşün¬ce, inanç ve yaşam biçimi
C.Duygu ve düşüncelerin nesilden nesile aktarılmasında kullanılan araç
D.Bir toplumun kabul ettiği uluslar¬arası antlaşmalar

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

3. Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramı¬mız değildir?

A. Cumhuriyet Bayramı B. Ramazan Bayramı
C. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
D. 30 Ağustos Zafer Bayramı

4. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimiz-den birisi değildir?

A. sirk gösterileri
B. sünnet törenleri
C. halk oyunları
D. Nevruz Bayramı

5. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan oyunlardan biri değildir?

A. Tenis
B. Cirit
C. Okçuluk
D.Yağlı güreş

6. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdakilerden hangisinden yararlanmayız?
A. Aile fotoğrafları
B. Büyüklerimizin anlattıkları
C. Eski eşyalardan
D. Tarih kitaplarından

7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Halk oyunlarımız millî kültürümüzü yansıtır.
B. Gelenek ve görenekler zamanla değişikliğe uğrayabilir.
C. Her toplumda düğünler ve bayramlar aynı şekilde kutlanır.
D. Bir topluma ait kültürel eser o toplumun millî kültürünü oluşturan öğelerdendir.

8. “Kültürel öğelerin zaman içinde değişerek de olsa günümüze kadar ulaşmasına
………………………denir.”
ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. Kültürel değişim
B. Millî kültür
C. Gelenek – görenek
D. Kültürün sürekliliği

9. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimiz-den birisi değildir?
A. sirk gösterileri
B. sünnet törenleri
C. halk oyunları
D. Nevruz Bayramı

10. “Bir topluma ait kültürel öğelerin tamamı,
o toplumun …………………………..oluşturur.”
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A. millî kimliğini
B. geleneklerini
C. göreneklerini
D. eğitimini

11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ata sporlarımız verilmiştir?
A. futbol – basketbol
B. güreş – cirit
C. yüzme – sumo güreşi
D. voleybol – cirit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.