Friendship Ünitesi 8. Sınıf İngilizce

UNITE 1 FRIENDSHIP RULES
1 ACCEPT Kabul etm. 44 MEAN Eli sıkı, pinti, Cimri
2 ANGRY Kızgın, öfkeli, sinirli 45 MEDIUM HEIGHT Orta Boylu
3 ANXIOUS Endişeli, Kaygılı 46 MORAL ahlaki, manevi
4 APOLOGIZE Özür dilemek 47 PASSIONATE Tutkulu
5 APPRECIATE Takdir etm; değer verm. 48 PERSISTENT Israrcı
6 ATTENTION Özen, ilgi, Dikkat 49 PESSIMISTIC Karamsar
7 BELIEVE İnanmak 50 POLITE Kibar
8 BOOKWORM Kitap kurdu 51 PRINCIPLE Prensip, İlke
9 BOSSY otoriter, Emretmeyi seven 52 PROMISE Söz, Söz vermek
10 BRAVE Cesur 53 QUALITY Nitelik, Özellik
11 BREAK UP Bozuşmak, ayrılmak 54 RECEIVE almak, Teslim almak
12 BUMB INTO Çarpmak, Karşılaşmak 55 RELIABLE Güvenilir
13 CHEERFUL Neşeli 56 RESERVED Ağzı sıkı, Çekingen
14 COME OVER Başına gelmek; dışa vurmak 57 RUDE Kaba
15 CONDEMN Ayıplamak; Kınamak 58 SENSITIVE Duyarlı, Hasas
16 COUNT ON Güvenmek; dayanmak 59 SHARE Paylaşmak
17 COURAGE Cesaret; Cüret 60 SHOCKED Şaşkın
18 CRITIZE Eleştirmek 61 SHY Utangaç
19 DO FAVOR İyilik yapmak 62 SINCERE Samimi, Candan
20 ELEGANT Zarif 63 SLIM İnce, Zayıf
21 ENCOURAGEMENT Cesaretlendirme, Teşvik 64 SOCIABLE Arkadaş canlısı, Hoş sohbet
22 ENERGETIC Enerjik, zinde 65 SPORTY Sportif
23 EXPECTATION Beklenti, Ümit 66 STINGY Cimri
24 FICTIONAL Hayali, Kurgusal 67 STRENGTHEN Güçlenmek, Kuvvetlenmek
25 FOREVER Daima 68 STUFF Eşya
26 FRIENDLY Arkadaşça 69 SUPPORTIVE Yardımcı, destek verici
27 FRIENDSHIP Arkadaşlık 70 TAKE SB BY SURPRISE Birini gafil avlamak
28 FUNNY Komik, Matrak 71 TELL THE TRUTH Gerçeği Söylemek
29 GENEROUS Cömert 72 TEMPORARY Geçici
30 GET RID OF kurtulmak(birisinden) 73 THANKFUL Memnun, Minnettar
31 GOOD/BAD AT birşeyde İyi/Kötü olmak 74 TREAT Davranmak, Tedavi etm.
32 GRATEFUL Minnettar 75 TRENDY son moda
33 HARDWORKING Çalışkan 76 TRUE Hakiki, gerçek
34 HELPFUL Yardımsever 77 TRUSTWORTHY Güvenilir, Emin
35 HONEST Dürüst 78 UNDERSTANDING anlayışlı
36 HURT Kalbini kırmak, incitmek 79 UNSOCIABLE Çekingen
37 IGNORE Görmezden Gelmek 80 VIOLATE ihlal etm.
38 IMAGINATIVE Hayal ürünü 81 WARM-HEARTED iyi kalpli, cana yakın
39 INTERRUPT Sözünü kesmek 82 WORRIED Endişeli, Kaygılı
40 JEALOUS Kıskanç 83 GET FRUSTRATED Hüsrana uğramak
41 KIND Nazik, Kibar 84 GET ON WELL WITH iyi geçinmek
42 LOCKER Kilitli Dolap 85 HAVE A GOOD SENSE OF HUMOR espri anlayışına sahip olmak
43 LOYAL Sadık, Vefalı 86

“Friendship Ünitesi 8. Sınıf İngilizce” için 13 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir