Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasına neden olan gelişmeler nelerdir?

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasına neden olan gelişmeler nelerdir?

Sadece Fransa tarihini değil, Dünya tarihini de etkileyen, yaratmış olduğu etki ile çağ açıp çağ kapatan Fransız İhtilalinin gerçekleşmesinde bazı nedenler vardır. Siyasi gelişmelerine baktığımızda, mutlakiyetle yönetilen ülkede kral, sadece yaratıcıya hesap vermekteydi. Kralın keyfi ve adaletsiz davranışları bulunmaktaydı. Haddinden fazla ve keyfekeder toplanan vergiler kralın sefasına harcanmaktaydı. Halkı isyan ettiren bu durum olmuştu. İhtilalin gerçekleştiği yüzyılın Fransız düşünürlerin altın çağı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzyılda yetişen aydınlar Fransa’daki mutlakiyeti eleştirdiler. Sosyal adaletsizliğe de parmak basan düşünürler, halkın bilinçlenmesini sağladılar. Bu düşünürlerin başında Montesquieu, Voltaire, J.J. Rousseau ve Diderot gibi isimler gelmektedir. J.J Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi ve Montesquieu’nün Kanunların Ruhu Üzerine eserleri eşitlik ve hürriyetle alakalı, krala ve kiliseye eleştiriler getirmekteydi. Fransa’da halk birtakım sosyal sınıflara ayrılmıştı. Bu sınıfların kendine göre hakları vardı ve eşitliğin olduğu bir toplumdan söz etmemiz mümkün değildi.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Eşitsizliğin getirdiği huzursuzluk bütün halka sirayet etmişti. Soylu ve rahiplerin geniş imtiyazlarının olması, krallığa vergi ödeyen burjava sınıfının hoşuna gitmiyor. Giderek zenginleşen bu sınıf siyasal haklar talep etmekteydi. Burjuva sınıfın bu taleplerde yanına sürpriz bir destekçi bulmuştu. En ağır işleri yapıp hiçbir hakkı olmayan köylüler, bu eşit olmayan düzenin değişmesi için burjuva sınıfını desteklemişti. İngiltere ve Amerika gibi iki önemli devlette süren rejimler Fransa halkının dikkatini çekmekteydi. İngiltere’nin 17. yüzyıldan beri Meşrutiyetle yönetilmesi ve kralın anayasa çerçevisinin dışına çıkamamasıyla beraber halkın da yönetime meclis aracılığı ile katılabilme imkanının olması Fransızları öykündüğü şeyler olmuştu. Benzer hakları onlar da talep etmişlerdi. İhtilalin fitilini ateşleyen tarihsel olarak en yakın gelişmeler ise ekonomi sahasında olmuştu. Ekonomik durumun bozulmasına neden olan sebep ise Yedi Yıl Savaşları’nda yapılan harcamalar ve sonrasında İngiltere’ye karşı durmak için Amerikan bağımsızlık hareketinin en büyük ekonomik destekçisi olunması, zorlanan Fransa ekonomisini iyice yıpratmıştı. Maliyeyi düzeltmek için birtakım tedbirler alınsa da başarısız olunmuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.