Fosil enerji kaynakları küresel ısınmayı nasıl etkiler?

Fosil enerji kaynaklarının küresel ısınmayı nasıl etkilediğini araştırarak bulduğunuz sonuçları sınıfınızda paylaşınız.

Fosil Enerji Kaynaklarının Küresel Isınmaya Etkisi

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Fosil yakıtlar, yenilenemeyen enerji kaynakları olarak yaklaşık 350 – 290 milyon yıl öncesine dayanıyorlar. Toprak mikroorganizmaları, deniz organizmaları, ağaç kalıntıları, eğrelti otları ve diğer büyük yapraklı bitkilerle dolu bataklıklar, milyonlarca yıl içerisinde basınç ve sıcaklık etkisi  ile enerji kaynaklarına dönüştüler. Kömür oluşumu itibariyle;  basınç ve ısı nedeniyle sertleşmiş eğrelti otlarından, bitkilerden ve ağaçlardan oluşur. Yağ zoo-plankton ve algler gibi daha küçük organizmalardan meydana gelir. Yoğun miktarda basınç, bu karmaşık organik maddenin yağa ayrışmasına neden olmuştur.

Doğal Gaz için de aynı doğal prosesler geçerlidir ama doğal gaz fosil kaynağı olarak biraz daha farklı bir hikayeye sahiptir.  Oluşması için bu doğal süreçler biraz daha fazla zaman alır ve daha yüksek basınç ve sıcaklık gerekir. Fosil yakıtlar global enerji kaynaklarının yüzde 82’sini meydana getiriyorlar.

Bu enerji kaynakları, doğal olarak ulusların sanayileşmesinde kullanıldılar ve hala bu sürece güç vermeye devam ediyorlar.  Elektrik üretiminden ulaşım araçlarının yakıtına kadar çeşitli uygulamalara sahiptirler. Ayrıca, boyalar, deterjanlar, polimerler, kozmetikler ve bazı ilaçların üretimi için fosil yakıtlar gereklidir.

Kömür gibi bazı fosil yakıtlar, bol ve ucuz bir enerji kaynaklarıdır.  Petrol gibi diğer fosil yakıtlar coğrafi bölgeye bağlı olarak değişken bir maliyete sahiptir. Bu nedenle, jeopolitik konumlar, bu son derece değerli kaynakların coğrafi olarak tahsis edilmesinden kaynaklanmaktadır. Fosil yakıtların oluşması milyonlarca yıl sürdüğü için yenilenemeyen kaynaklardır. Bu kaynaklar bir kez kullanıldığında, yeri doldurulamaz.

 

Fosil Yakıtlar ve Sera Gazları

Fosil yakıtlar, yakıldıklarında  iklim değişikliğine yol açan ve bir sera gazı olan karbondioksit gazını açığa çıkarırlar.  Bunların üretimi hem çevresel olumsuzluklara hem de insan sağlığını tehdit edici etkilere yol açmaktadır.  Pekiyi ama nasıl? Ürün olarak zararlı gazlar hem global ısınmaya yol açıyor hem de oksijen soluyan canlıların yaşamını tehdit ediyor. NOx CO ve CO2 gazları küresel ısınmaya yol açar.  Ek olarak bu rezervler gittikçe tükenmeye yüz tuttuğu için, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artmaktadır. Çünkü insanlık sanayi endüstri ve kavuştuğu konforundan vazgeçemez.  Bilim insanları yoğun olarak, fosil yakıtların yerine geçebilecek enerji kaynakları olan Güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, gelgit enerjisi, biyoyakıt kaynakları gibi alanlara yoğunlaşmaya başladılar. Bu çalışmaların iki nedeni var.

 

  • Var olan fosil kaynakların CO2 ürününün küresel ısınmaya yol açması
  • Fosil kaynaklarının hızla tükenmesi

 

Fosil yakıtlarla ilgili ciddi bir küresel ısınma problemi ortaya çıktığı için, sanayide ve endüstride çok ilerlemiş olan Çin, Rusya ABD Japonya Almanya gibi ülkeler, buna çözüm bulmak üzere Kyoto protokolünü imzaladılar. Buna göre, fosil yakıt kullanan araçların egzoz çıktısı olarak NOx CO ve CO2 zararlı gazları belli sınırlar dahilinde olmak zorundaydı. Fakat tüm ülkelerin bu protokolü imzalamasına karşılık ABD hala bildiğini okumaya devam ediyor. Emisyon değerlerine, Avrupa ve diğer sanayileşmiş ülkeler kadar önem vermiyor. ABD dünyayı en çok ısıtan ve kirleten ülkelerin başında geliyor.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın