Fiziki haritadan ve nüfus miktarı haritasından yararlanarak doğal ve beşeri özelliklerin yaşadığınız çevrenin nüfusu üzerindeki etkilerini araştırınız. 

Kitabınızdaki fiziki haritadan ve nüfus miktarı haritasından yararlanarak doğal ve beşeri özelliklerin yaşadığınız çevrenin nüfusu üzerindeki etkilerini araştırınız. 

 

Yaşadığım bölge fiziki haritada yeşil ve yeşile yakın tonlarla gösterilmiştir. Nüfus miktarı ise kilometreye en fazla nüfusun düştüğü yer olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bunun sebeplerine baktığımızda;

Bulunduğum bölge doğal şartlar bakımından çok uygun bir iklime sahiptir. Yazları sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. İklim şartlarının uygun olması tarımsal faaliyetleri de doğrudan etkilediği için nüfus fazlaca artmıştır.

Yine bulunduğum yerin doğal şartlarının uygunluğu ulaşım imkânlarının gelişmesine sebep olmuştur. İki denizi hatta iki kıtayı birleştiren boğaza sahip olması da deniz ulaşımın fazla olmasına sebep olmuştur.

Beşeri özellikler ise doğal koşullardan doğrudan etkilenen bir yapıya sahiptir. Bulunduğum şehrin tarihi yapısı ve tarihten gelen özelliklerinden geçmişte de günümüzde de fazlaca nüfuslanmıştır.

Ayrıca iklim şartlarının uygun olması, yer şekillerinin sade olması ulaşım imkânlarının gelişmesine sebep olduğu için sanayi faaliyetlerinin burada toplanmasına sebep olmuştur.

Bu durum iş imkânlarını artırdığı için insanlar İstanbul başta olmak üzere bu bölgeye daha çok yerleşmişlerdir.

Tarihi ve dini anlamda da insanların buraya gelmesi, şehrin kalabalık bir yapıya bürünmesine sebep olmuştur.

Ekonomik getirinin artması peşinen başka sektörleri de buraya doğru çekmesine sebep olmaktadır. Sağlık, eğitim gibi imkânların artması bulunduğum yerin insanlar tarafından fazlaca tercih edilmesine sebep olmuştur.

Eğitim imkânlarından dolayı bulunan üniversitelere gelen öğrenciler, sağlık imkânlarını kullanmak için buraya gelen hasta ve hasta yakınlar nüfus için önemli bir faktördür.

“Fiziki haritadan ve nüfus miktarı haritasından yararlanarak doğal ve beşeri özelliklerin yaşadığınız çevrenin nüfusu üzerindeki etkilerini araştırınız. ” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir