Fizik Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM

9-Atatürk ilke ve inkılaplarının derslere göre işlenmesi
Konuların ilgisine göre yeri geldikçe 2104 tebliğler dergisindeki:
1.Atatürk’ün “Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur” özdeyişinin,günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek,anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmuştur..
2.Yine Atatürk’ün ” Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemi açıklanmıştır..
3.Atatürk’ün Bilim ve Fende, Fen ‘in uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutuklarındaki “Hakiki Rehberimiz İlim ve Fen Olacaktır.” şeklindeki sözleri üzerinde durulmuştur..

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.