Filozof kimdir?

Filozof kelimesi Yunanca “philosophos” kelimesin karşılığıdır. Genel anlamda felsefeyle ilgilenen ve kendi fikirlerini farklı şekillerde ortaya koyan kişi olarak da kabul edilir. Ayrıca bilgiyi seven, bilginin peşinden koşan ve kendisinde de bu bilgilerin bulunduğu kimselere de filozof denilir.

Filozof ’un geniş bir tanımını yapmak gerekirse şunlar söylenebilir:

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Filozof; felsefe ile uğraşan, savunduğu fikirlerini tutarlı, mantıklı ve temellendirerek ortaya koyan kişidir. Tüm fikirlerini ortaya koyan bu kişi, her türlü eleştiriyi ve yargılamayı da göze almıştır. Bu eleştirilerin dışında savunduğu fikirlere muhalefet cephesinden gelen karşı eleştirileri de mantık çerçevesinde daha yumuşatarak cevaplayan kişilere de filozof denir.

 

Filozofun mecazi anlamı ise, sakin, mülayim, kendi haline yaşayan ve olayları kendine özgü yorumlayan kişilere verilen addır. Yani kısaca felsefeyle uğraşan ve felsefenin gelişimi için elinden geleni yapan, yeni fikir ve görüşlerin ortaya çıkmasına ya da bazı fikirlerin gelişmesinin önünü açmak için sorular sorup bu soruların peşinde koşan kişilerde filozof denilmektedir.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın