Fetihlerle birlikte Anadolu ve Rumeli’deki kültürel dönüşümü açıklayınız.

Fetihlerle birlikte Anadolu ve Rumeli’deki kültürel dönüşümü açıklayınız.

Bilmelisiniz ki Anadolu’nun fethi Osmanlıdan çok önce başarmıştır.

Bu topraklarda yaşayan Bizans’a ait Rum halktır. Alpaslan la başlayan bu fetih hareketleri ve sonrasında Anadolu’ya gelen komutanlar ve dahilinde Türkiye Selçuklu faaliyetleri ilke Anadolu Türkleşmiştir. Bunun yanı sıra Rumeli’nin Türkleşmesi ise Osmanlı Devletiyle başlamıştır. Bu topraklara Türk kültürü geldikten sonra değişen birçok durum söz konusu olmuştur. Sadece topraklar için geçerli olmayan bu durum halkın yaşayış tarzını iki taraf içinde oldukça etkilemiştir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Türkler Anadolu’ya geldikten sonra bu topraklara medrese ve benzeri kurumlar açmış Türk dili bu topraklarda yayılmıştır. Bu Anadolu toprakları için ilk değişim olmakla birlikte bundan sonra ki süreç te bu topraklarda Hristiyanlık dininin yerine İslam dini yer almış bu topraklarda yaşayan Hristiyan halk İslam’a meyil etmiş din açısından da değişim yaşanmıştır. Bu topraklarda aynı şekilde dinle birlikte kilise yerine camiler boy göstermeye başlamıştır.

 

Rumeli toprakları Osmanlı Devleti zamanında değişime uğrayan topraklar olmuştur. Bu güzel topraklarda fetih çalışması yapan Osmanlı Devleti aynı zamanda iskân ve imar politikaları da uygulamış bu topraklarda öncelikli olarak Türk nüfusu artmış insanların dillerine Türkçe kelimeler ve yaşantılarına Türk elbiseleri yer almaya başlarken kültürel ilk etkileşim böyle olmuştur. Bunun yanın da ikinci büyük değişim din konusunda olmuştur.  İnsanların yaşayış tarzı ve din değişimleri de sosyal olarak bir değişim ve kültürlenme olarak göze çarpmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.