Feodalite yönetiminde uygulanan toprak rejimini insan hakları açısından değerlendiriniz.

Feodalite yönetiminde uygulanan toprak rejimini insan hakları açısından değerlendiriniz. Feodalite toprak sisteminin insan haklarının hangi ilkelerine aykırı olduğunu söyleyiniz.

Feodalite rejiminde köylü yani o toprağın üzerinde yaşayan insan, toprağa bağlıdır. Yani o toprakla beraber bir mal olarak görülür. Bu topraklar da bir kişiye bağlıdır. Dolayısıyla köylü bu toprakların bağlı olduğu kişinin hizmetindedir. Onun kölesi konumundadır. Rejimin bu özelliklerine baktığımızda, en temel insani haklardan birisi olan eşitlik hakkına aykırı bir durum görmekteyiz. Bu sistemle Avrupa toplumundaki eşitlik tamamen ortadan kalkmıştır. Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır ve bu sosyal sınıflar arasında da önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu toprağa bağlı olan köylülere serf denilmekteydi. Serflerin hukuki bir hakkı bulunmamaktaydı.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Serflerin bağlı bulunduğu ve işleyip üretim yaptığı topraklarda söz hakkı yok denecek kadar azdı. Bu toprağın hepsini işlemesine rağmen elde ettiği üründen ancak dörtte bir pay alabiliyordu. Kalanı toprağın sahibine teslim etmek zorunda kalıyordu. Adaletli bir durumdan söz etmek mümkün değildi. En önemli insan haklarından birisi olan mülkiyet hakkı da gasp edilmekteydi. Çalışma koşullarına bakacak olursak yeterli ve eşit koşullar sağlanmazdı. Toprak sahibi diyebileceğimiz senyörler, toprağı işleyen serfleri, saatlerce ve dinlendirmeksizin çalıştırabilirdi. Serfler, toprağı işledikleri bölgeden ayrılamazlardı. Ayrıldıkları takdirde ve yakalanırlarsa o toprağa geri getirilir ve çalıştırılmaya devam ederlerdi. Ayrıca senyör onları istediği şekilde cezalandırabilirdi. Bu cezalandırmayı da herhangi bir yasal gerekçeye dayandırmadan yapabilirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir