Felsefi ürünlerle bilim ve sanat ürünlerinin artmasındaki sebepler neler olabilir?

Felsefi ürünlerle bilim ve sanat ürünlerinin artmasındaki sebepler neler olabilir?

 

Felsefi ürünler bilim ve sanat ürünleri ile ilişkilidir. 18. ve 19. Yüzyıllardaki felsefe başta olmak üzere felsefe ile dil ve edebiyat arasındaki ilişki birbirinden kopmayan bir bütün halinde ilerlemiştir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken noktaların başında ise bu ilişkinin Fransa olmak üzere Avrupa’ya doğru bir yayılma gösterdiğidir. Yaşanan süreçlerde ok sayıda filozof ve düşünürün eserlerini kaleme alması böylelikle de ortaya çıkan fikir, düşünce ve sistemlerden yalnızca o dönemin burjuva sınıfı yararlanmaktan çıkmıştır. Yazılı eserler halk arasında da yayılmaya başlamış böylelikle de halk üzerinde de birçok konuda aydınlanmanın yaşanmasına kaynaklık etmiştir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Felsefi ürünlerin yazılı olarak yayılması duygu ve düşünce dünyasında da değişimlere neden olmasının yanında çok sayıda akımın ortaya çıkmasına ve sanat dallarında da gelişmenin olmasına yol açmıştır. Yaşanan sürecin bilim noktasında gerçekleştirdiği etkilere değinmek gerekirse yaşanan felsefi düşünceler akıl ve deney kaynaklı fikirlerin plana çıkmasını sağlamıştır. Böylelikle akılcı düşüncenin gelişmesine zemin hazırlanması bilime yönelmenin artışına yol açmıştır. Bilime olan eğilimin artması da bilimin gelişmesini sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.