Felsefi metni diğer metinlerden ayıran özellikler nelerdir?

Felsefi metni diğer metinlerden ayıran özellikler nelerdir?

Metinler; roman, şiir, hikayeler edebiyat dalında verilmiş eserlerdir ve sanat için yazılan yazılardır. Felsefi yazılar ise bir problem çözümüne ya da bir düşüncenin sorgulanmasına yönelik çeşitli ispata dayalı desteklenmiştir.  Edebi metinleri yazan yazarlar kelimelerle oynayarak yazılarını farklı anlatım tarzları oluşturabilirler. Ancak felsefi yazılar süslemelerden uzak, mantıksal bir sistemle ilerlemek zorundadır. Çoğunlukla açıklamalardan oluşur. Bu açıklamalarda genellikle farklı görüşleri de içerir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Felsefi metinler incelediği problemi ya da konuyu tüm yönlerini gözler önüne sermekle yükümlüdür. Bu yönler, farklı argümanlarla desteklenmiş olmalıdır. Felsefi metinlerde illa ki çözüm olacak diye kaide yoktur. Burada görüş bildiren filozofun kendi içinde tutarlı olan ve birçok argümanı öne sürerek, bir konu hakkında ki görüşünü kendi bakış açısıyla ifade etme şeklidir. Yine aynı şekilde diğer filozoflarda bu görüşe kendi karşı argümanlarını öne sürerek o görüşü çürütebilir. Dolaysıyla bir düşünce için doğru ya da yanlış demek biraz güçtür.

Çünkü bir açıdan doğruluğu kanıtlanmış ve diğer yandan da yanlışlığı kanıtlanmış bir olayla karşı karşıya kaldığımız olabilir. Sadece felsefi metinlerin bir kurgusu bulunur. Yazı, problemin kendisi, gerekçeli açıklaması, iddia ve karşı düşünce, eleştiri içerir. Ancak oluşturulan bu ögelerin kendi içinde tutarlı olması da felsefi metnin olmazsa olmazlarından biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.